HLASOVÁNÍ ZAPOČNE JIŽ V ÚTERÝ 1.6.2021

Dne 1.6.2021 se spustí 1. kolo hlasování a sbírání „lajků“ pro projekt Modernizace a rozšíření naučné stezky v oblasti Vrbenských rybníků, který vypracovali Vítek a Honza ze 3.A.

Zde můžete od 1.6.2021 hlasovat: https://probudejce.cz/galerie-projektu/yTkJc9LY3cu7N5n

O jaký projekt že jde?

Projekt se zabývá rozšířením stávající stezky u Vrbenských rybníků o novou trasu.

Tato trasa bude doplněna o lavičky a nové informační tabule, které budou mít krátký, ale poutavý text. Tabule budou obsahovat aktivní herní prvky a využívat moderní vzdělávací technologie. Přes QR kódy půjde přehrát konkrétní zpěptáků na tabulích, zjistit další zajímavosti a zahrát si hru. Na stromech budou umístěny budky pro nová stanoviště ptáků a krmítka.

Bylo by krásné, kdyby se tento projekt podařilo zrealizovat. 

A k tomu potřebujeme vaši pomoc. Váš hlas.

Následujících 14 dní vás budou na sociálních sítích provázet letáčky, videa, plakáty atd…prosím SDÍLEJTE JE DÁL a podpořte tak tento projekt na cestě ke své realizaci a splnění jednoho velkého snu.

Společně s autory projektu bychom rádi poděkovali třídám 3.A, 3.B a paní učitelce Čekalové za pomoc s přípravou marketingové kampaně. Vaše pomoc je neocenitelná.

DĚKUJEME, každý lajk se počítá! NEZAPOMEŇTE NÁM HO DÁT!

Ať žije král, majálesový král Honza!

Květen a Majáles, to jsou studentské oslavy příchodu máje, oslava krás studentského života, i v době covidové. Naším králem byl a je student 1.B Jan Hrdlička. Jaký je tedy král Honza? Muzikální, hraje na několik hudebních nástrojů, zpívá. V královském souboji prokázal herecké nadání v podání Krysaře, zkusil stand-up comedy s tématem distanční výuky, neskolila ho ani pěkně studená voda ve Vltavě. Věrné “poddané” našel ve svých spolužácích v 1. ročníku, kteří ho doprovázeli a celkově se zúčastnili majálesového týdne.

A co by řekl Honza o svém kralování? “Není a nebylo to jednoduché. Musí vás to bavit, nesmíte se bát vyjít z komfortní zóny a obětovat tomu spoustu času. Na úplném začátku souboje o titul Krále Majálesu jsem měl ambice hodně vysoké, ale postupem času jsme si to chtěli hlavně užít. Jsme malá škola a já měl jen ve srovnání s ostatními králi hrstku podporovatelů, prakticky jen první ročníky. Nyní mám zkušenosti a příští rok to může být ještě lepší. Chtěl bych poděkovat naprosto všem, kteří mi jakkoliv pomohli, především mému týmu. Tak zase příští rok, když to vyjde!”

       

Projekt – Pekárna Srnín

V rámci předmětu Podnikání v praxi se žáci druhých ročníků oboru Obchodní akademie účastní projektu Pekárny Srnín. Žáci se podílejí na vypracování nového konceptu pro prodejnu v ulici Husova. Při online setkání žáci představili svoji průběžnou práci zástupcům vedení společnosti a marketingového oddělení. Všechny práce byly velmi nápadité a užitečné.

Věříme, že vypracované projekty budou přínosem nejenom pro společnost, ale i pro samotné žáky, kteří při realizaci projektu vynakládají nemalé úsilí a nadšení. 

WEBINÁŘE aneb ODBORNÁ VÝUKA TROCHU JINAK

Naši třeťáci mají od dubna do distanční výuky ve svém rozvrhu hodin zařazené také webináře s odborníky z praxe. Témata webinářů jsou různorodá a každý si určitě mezi nimi najde něco zajímavého – Nekalá soutěž, Jak na životopis, Činnost úřadu práce a dávky státní sociální podpory, EURES, Začni podnikat, Etiketa, Start up.
Za skvělou spolupráci děkujeme Jihočeské hospodářské komoře ČR, Úřadu práce v Českých Budějovicích, agentuře Můžeš podnikat a Ekonomické fakultě JČU.

Přijímací zkoušky a probíhající rekonstrukce

Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,
v současné době probíhá na škole rozsáhlá rekonstrukce, při které byla již vyměněna okna v novodobé přístavbě a připravuje se zateplení této budovy. Z tohoto důvodu je možný vstup do školy pouze vchodem do historické budovy a učebny v novodobé přístavbě jsou zpřístupněny dočasně pouze pro konání jednotných přijímacích zkoušek, po jejichž ukončení budou ve škole pokračovat dokončovací práce.
Těšíme se na zahájení prezenční výuky v novém školním roce se žáky a bez řemeslníků.
Hodně štěstí u přijímacích zkoušek.
Ing. Lenka Kubátová, ředitelka

Přijímací řízení – jaro 2021

Kritéria přijímacího řízení vyhlášená do 31. 1. 2021 zůstávají v platnosti.
Termín konání jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ) – 1. termín 3. 5. 2021, 2. termín 4. 5. 2021, 1. náhradní termín 2. 6. 2021, 2. náhradní termín 3. 6. 2021.
Uchazeč může konat JPZ v obou termínech na naší škole, pokud se JPZ na druhé škole uvedené na přihlášce nekoná, nebo uchazeč podal pouze jedinou přihlášku na obor vzdělání s maturitní zkouškou.
Pokyny k antigenním testům viz aktualizované Organizační opatření č. 3/2021. Původní verze byla přílohou pozvánky ke zkoušce.
Ing. Lenka Kubátová, ředitelka školy

KRAJSKÁ SOUTĚŽ V PSANÍ NA KLÁVESNICI 2021

Březen každého školního roku je měsícem krajských kol mistrovství ČR žáků v grafických předmětech. V současné nestandardní situaci se nakonec soutěžilo pouze ve třech disciplínách, které byly jednoduše technicky, organizačně i v duchu fair play zvládnutelné.

Šestice studentů ze 3.C vyměnila na konci března jednu středeční on-line výuku za účast v soutěžním klání. Všichni rozjeli doma své rychlé prsty na své oblíbené klávesnici a úspěšně zabojovali ve všech třech disciplínách. Děkujeme Tadeáši Wagnerovi, Tereze Žofčákové, Kateřině Přibylové, Michaele Dolejší, Patriku Velíškovi a Nikole Hájkové za odvahu a za reprezentaci školy.