OBCHODNÍ AKADEMIE

České Budějovice,Husova 1

Mezinárodní setkání Erasmus+ na naší škole

Součástí mezinárodního projektu Erasmus+ VET4SCAPE, jehož se naše škola účastní, bylo i setkání všech zúčastněných zemí, které proběhlo u nás 8. – 14. prosince. Šest studentů z každé země prezentovalo své projekty s tématem udržitelného turismu, dále se v rámci připraveného programu konala přednáška o udržitelnosti či hodiny marketingu a obchodní angličtiny.

Finanční svoboda

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se u nás opětovně konala soutěž Finanční svoboda pro žáky 9. ročníků základní škol. Soutěžilo se ve dvoučlenných týmech, všichni nadšeně bojovali a první tři místa nakonec obsadili soutěžící se Základní školy Fantova Kaplice. Všem zúčastněným děkujeme za velmi příjemné soutěžní dopoledne a již nyní se těšíme na další ročník.

Návrat do časů habsburské dynastie aneb Vídeňský advent

Tradiční adventní výlet žáků naší školy směřoval i letos do nádherné barokní Vídně. Někteří se vydali po stopách císařovny Elisabethy, kterou většina zná jako Sisi,  a navštívili její muzeum v Hofburgu. Všechny pak okouzlil vánoční trh před radnicí, bohatě vyzdobená Korutanská ulice a majestátní, již skoro bez lešení, Stephansdom. Uvidíme, do jaké metropole zavítáme v příštím adventu, do Vídně jistě, pro změnu na jaře, v roce 2021.

 

Soutěž Má dáti dal

Jako každý rok i letos u nás proběhlo školní kolo účetní soutěže Má dáti dal. Utkalo se v ní našich deset nejlepších „účtařů“ ze čtvrtých ročníků. První místo si vyúčtoval Stanislav ze 4.B, druhé místo patří Marii ze 4.AL a třetí místo vybojoval Lukáš ze 4.C. Výhercům gratulujeme a děkujeme i všem zúčastněným. Stanislavovi a Marii přejeme štěstí při reprezentaci naší školy na třináctém ročníku celostátní soutěže v účetnictví „MÁ DÁTI – DAL 2020“ ve Znojmě – zúčtujte své znalosti!

Česko-německá přátelství na naší škole

Adventní čas jsme na naší škole zahájili přípravami na setkání se studenty z Ludwigsgymnasia Straubing a studentkami se Střední pedagogické školy v Prachaticích v rámci projektu Sprachkompetenzzentrum Tschechisch/Deutsch. Program byl nabitý, ale zasáhl někdo shůry, němečtí studenti přijeli díky poruše autobusu se znatelným zpožděním. Vše jsme nestihli, ale poznali jsme milé a vstřícné studenty, kteří se nebojí učit tak složitý český jazyk. Za vše mluví odpověď na otázku, proč se učí češtinu. “Warum nicht!” Velmi bych chtěla poděkovat 12 studentům z 2. ročníku, kteří znamenitě provedli hosty městem a kteří zároveň ukázali, že my se němčiny nebojíme a zvládáme ji.

Jazykozpytci na pomyslné bedně

Listopadová lingvistická klání jsou u konce. Známe vítěze. V olympiádě v českém jazyce obhájila své prvenství z minulého roku Marie Decarliová ze třídy 4.AL, na krásném druhém místě se umístila Tereza Trnková z 3.AL a třetí příčku získala Michaela Sojková z 3.AL. V germanistické soutěži zvítězil bojující druhý ročník, na prvním místě se umístila Veronika Pelánová ze třídy 2.AL, následována svým spolužákem Františkem Dvořákem. Třetí místo patří Martině Zavadilové ze třídy 3.C. Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím do okresního kola držíme palce.

PŘÍSPĚVKY SPOA

Příspěvky SPOA je možné platit na bankovní účet č.: 561273359/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu žáka.