Prezenční výuka 4. ročníku od 25. 11. 2020

Platí stanovené podmínky provozu a vnitřního režimu školy.
Ve všech prostorách školy je povinnost nošení roušky.
Žáci nemají přístup do šatny. Nepřezouvají se.
V učebnách se musí větrat 5 minut na začátku, uprostřed a na konci každé hodiny.
Hodiny tělesné výchovy jsou zrušené.
Individuální konzultace s vyučujícím ve škole může využívat žák 1.–4. ročníku.
Vstup třetích osob do budovy je možný pouze v důvodných případech.

Příspěvky SPOA 2020/21

Příspěvky SPOA ve výši 300 Kč (1. ročník) a 250 Kč (2. – 4. ročník) je možné platit na bankovní účet č.: 561273359/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu žáka.

V zajetí sítě a on-line

Voll vernetzt je přesný název divadelního představení mnichovského divadla Galli Theater. Díky spolupráci s Goethe Centrem v Českých Budějovicích zažili ve čtvrtek 12. listopadu GAME OVER on-line studenti němčinářských skupin 3.AL2 a 4.AL2. Ocitli jsme se virtuálně v pokoji, ve kterém syn hovoří se svým dobrým a věrným kamarádem, stařičkým počítačem. Neminula nás ani závěrečná pointa, vyjádřená slovy: “Gib dem Leben eine Chance!” I my se odpojili a alespoň na několik minut off-line vstřebávali novou slovní zásobu z oblasti slangového jazyka počítačů a mládeže. Echt Deutsch.

 

Provoz školy – výuka od 18. 11. 2020

Pokračuje výuka distančním způsobem.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace – jeden žák + jeden učitel.
Informace k organizaci konzultací budou oznámeny v systému Bakaláři.
Žák nebo zákonný zástupce žáka si může po dohodě s vyučujícím vyzvednout v kanceláři školy nové učebnice, příp. ICT techniku.
Osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Třídní schůzky 19. 11. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

při distančním vzdělávání využíváme digitální technologie, abychom se mohli se žáky alespoň slyšet. Rádi bychom se i s Vámi setkali alespoň na dálku.

Dne 19. 11. 2020 od 16:00 se budou konat třídní schůzky on-line. Na třídních schůzkách se můžete informovat o současné situaci ve výuce, o přístupu žáků k výuce a jejich výsledcích.

Třídní učitelé Vás pozvou na třídní schůzku prostřednictvím aplikace Teams. Do schůzky se připojíte pomocí přihlašovacích údajů žáka. V případě zájmu o rozhovor s jednotlivými vyučujícími si můžete sjednat individuální schůzku (zaslání e-mailu, využití chatu žáka v aplikaci Teams).

Přeji Vám pevné zdraví a příjemný podzimní čas

Lenka Kubátová

Navrhni projekt a zlepši své okolí

Na začátku listopadu u nás na škole proběhla velmi zajímavá přednáška k soutěži pro žáky středních škol a jejich učitele „Navrhni projekt“, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem je vyzkoušet si, jaké to je, sestavit projekt z evropských peněz.

Této výzvy se chopili tři žáci ze 3.A a v současnou chvíli připravují návrhy vlastních projektů s využitím financování z fondů EU. Mohou při tom navázat i na základy projektového řízení, které se někteří naučili v probíhajícím mezinárodním projektu STEPS4SCHOOLS, jehož cílem je vytvářet projekty v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje.

Přejme jim mnoho úspěchů a děkujeme za reprezentaci školy.