Odborná exkurze třídy 1.C do společnosti BELIS, a. s.

V úterý 24.01.2023 jsme se vydali na exkurzi do výrobní firmy BELIS, a. s., která patří mezi významné zaměstnavatele v Českých Budějovicích. Tato společnost se zabývá výrobou smaltovaného nádobí a výrobou výlisků pro zákazníky z různých odvětví (zejména automotive).

A co vše jsme viděli a zažili?

Po úvodním přivítání jsme si prošli výrobu a seznámili se s různými výrobky a technologickými postupy. Mile nás překvapilo přichystané občerstvení. Největší překvapení však přišlo po svačině. Dostali jsme totiž možnost si sami vyrobit svůj smaltovaný hrneček. Nikdo z nás nezaváhal a s nadšením jsme se do toho všichni pustili. Mezitím, kdy byly naše hrnečky v peci, jsme se došli podívat do firemního muzea výrobků a poslechli si vyprávění pana ředitele.

Domů jsme odcházeli s hrníčkem a plni nových informací z praxe.

Moc děkujeme za krásnou exkurzi a přejeme této společnosti, aby se jí i nadále dařilo minimálně tak dobře jako doposud.

Třida  1.C

 

 

 

Obrovský úspěch – 1. místo v celostátní soutěži v účetnictví MD – DAL

Ve dnech 25. – 26. 1. 2023 se dva naši studenti David Ernest a Kristýna Pražáková zúčastnili finálového kola účetní soutěže.

Po slavnostním zahájení se účtaři rozešli do přidělených učeben, kde se v časovém limitu 4*60 minut museli „proúčtovat“ a „propočítat“ šestnácti stranami účetních případů certifikované části. Už večer bylo jasné, že se jedná o velmi silný 16. ročník soutěže, protože na potřebných 60 % k získání certifikátu dosáhlo 40 studentů a dva z nich získali z celkových 100 bodů 99.

Druhý den byl na programu elektronický znalostní test z účetnictví v počítačových učebnách. Také ve druhé části účetního klání bylo studenty dosaženo nadstandardních výsledků, mnozí měli úspěšnost více než 92 %!

První místo získal DAVID ERNEST ze 4.B, kterému patří velká gratulace. David dosáhl v certifikované části 99 bodů, ve znalostní testu 94 %, a to už je výkon!

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy, velikou radost udělal nejen sobě, ale nám všem. Na tomto místě poděkování patří také paní ředitelce Kubátové, která Davida třetí rok účetnictví vyučuje a paní učitelce Vrhelové, která na soutěž Davida a Kristýnu připravovala. DĚKUJEME!!

Známe vítězky olympiády v německém jazyce

Němčinu, Deutsch, používá jako svůj druhý jazyk zhruba 80 milionů mluvčích, i naši studenti se přidávají k této velké skupině. 18 nebojácných studentek a studentů 2. a 3. ročníku strávilo středeční dopoledne s tímto germánských jazykem. V poslechové části si nejprve vyslechli názory na  módu, seznámili se v rozhovoru s dívkou z Anklamu, napsali v písemném projevu něco málo o svém domově a 6 nejlepších z první části postoupilo do ústního kola. Prokázali zdatnost v plynulé konverzaci a většinou úspěšně zdolávali nástrahy složité větné vazby. 1. místa máme hned dvě, z 3.B Adéla F. a z 3.C Alisa Yakubchuk, na 3. místě se poté umístila studentka ze 3.B Nikol N. Děvčatům držíme palce do okresního kola a všem zúčastněným velmi děkujeme.

Lingvistické hvězdy naší školy

Adventní čas je přímo stvořený pro sepsání slohového úkolu s tematikou prvního sněhu. Nejen této stylistické dovednosti se úspěšně chopily medailistky v olympiádě v českém jazyce. Prokázaly, že mají i jazykový důvtip a um vyložiti záludnosti našeho rodného jazyka. Na 1. místě  se ve školním kole umístila Alena V. z 1.AL, na druhém místě Martina Š. z 3.AL a třetí místo střeží Veronika T. z 2.AL. Gratulujeme, držíme palce v dalším kole. Všem zúčastněným velmi děkujeme.