Provoz školy – výuka od 18. 11. 2020

Pokračuje výuka distančním způsobem.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace – jeden žák + jeden učitel.
Informace k organizaci konzultací budou oznámeny v systému Bakaláři.
Žák nebo zákonný zástupce žáka si může po dohodě s vyučujícím vyzvednout v kanceláři školy nové učebnice, příp. ICT techniku.
Osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Třídní schůzky 19. 11. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

při distančním vzdělávání využíváme digitální technologie, abychom se mohli se žáky alespoň slyšet. Rádi bychom se i s Vámi setkali alespoň na dálku.

Dne 19. 11. 2020 od 16:00 se budou konat třídní schůzky on-line. Na třídních schůzkách se můžete informovat o současné situaci ve výuce, o přístupu žáků k výuce a jejich výsledcích.

Třídní učitelé Vás pozvou na třídní schůzku prostřednictvím aplikace Teams. Do schůzky se připojíte pomocí přihlašovacích údajů žáka. V případě zájmu o rozhovor s jednotlivými vyučujícími si můžete sjednat individuální schůzku (zaslání e-mailu, využití chatu žáka v aplikaci Teams).

Přeji Vám pevné zdraví a příjemný podzimní čas

Lenka Kubátová

Navrhni projekt a zlepši své okolí

Na začátku listopadu u nás na škole proběhla velmi zajímavá přednáška k soutěži pro žáky středních škol a jejich učitele „Navrhni projekt“, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem je vyzkoušet si, jaké to je, sestavit projekt z evropských peněz.

Této výzvy se chopili tři žáci ze 3.A a v současnou chvíli připravují návrhy vlastních projektů s využitím financování z fondů EU. Mohou při tom navázat i na základy projektového řízení, které se někteří naučili v probíhajícím mezinárodním projektu STEPS4SCHOOLS, jehož cílem je vytvářet projekty v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje.

Přejme jim mnoho úspěchů a děkujeme za reprezentaci školy.

Absolventi OA se neztratí – ani v JAPONSKU!

こんにちは

Veronika, je absolventkou úplně prvního ročníku Ekonomického lycea na naší škole. Ačkoliv se ekonomii ve svém dalším studijním životě nevěnovala a vystudovala Strategická a bezpečnostní studia spolu s Politologií, tak se ke svým kořenům právě teď vrací. Díky příležitosti dalšího vzdělávání v rámci státní správy dostala možnost prezenčního studia na japonské univerzitě: National Graduate Institute for Policy Studies v Tokiu. Nyní se tak účastní ročního studijního programu Young Leaders’ Program s lidmi z celého světa, kde společně nejenom studují, ale sdílejí projekty, které posouvají jejich země kupředu. Veronika se po svém návratu bude vracet na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde je expertem na národní strategie a politiky. Bude tak využívat své získané znalosti, stejně tak jako bude pokračovat ve svém doktorském studiu na Masarykově univerzitě v oblasti kybernetické bezpečnosti. OACB přeje Veronice hodně štěstí a úspěchů v další životní etapě!

Časopis ONLINE aneb V době digitální s OnlineManem

 

Děkujeme redaktorkám z 4.AL  za přípravu časopisu, který v květnu 2020 poslaly do světa a hlavně do soutěže SPOTŘEBA PRO ŽIVOT. Soutěž je určena pro studenty středních škol, vyšších odborných škol a žáky odborných učilišť. Soutěží se v tvorbě vzorového vydání spotřebitelského časopisu pro mládež na určené téma. Tématem dvanáctého ročníku soutěže byla RIZIKA NA INTERNETU.

Pokud tedy hledáte prima čtení pro podzimní prázdniny, neváhejte kliknout na titulní stránku.

Celý článek

Někdy nás prostě překvapí

Nevidíme jejich obličeje, ale stále jsou to oni – vynalézaví, kreativní žáci, co nás dokážou rozesmát. Ve virtuální třídě zahrnuji do hodiny diskusi. Zvolím moderátora (jeden z žáků), přidělím otázky a moderátor vede diskusi (přiděluje slovo). Já mezitím monitoruji zapojení žáků a zapisuji si odpovědi, které následně společně rozebíráme. Jednoho dne se naše hodina vyvíjela nestandardně. 
Celý článek

Jen krůček k dobrovolnické činnosti

Není tomu tak dávno, kdy jsme četli výzvu Jihočeského kraje, ve které se hledají dobrovolníci v pečovatelských, ošetřovatelských a dalších navazujících profesích, tak potřebných v dnešní “covidové” době. Téma Freiwilligenarbeit, dobrovolné práce, se objevilo i v rámci distanční výuky u studentů němčinářské skupiny 3AL2. Studenti ve svých krátkých zamyšleních popisovali jistě náročnou práci v nemocnici a nutnost pomoci. Sami hledali možnosti svého možného uplatnění. Například rozvoz potravin pro obyvatele v karanténě, bybysitting malých dětí pracovníků ve zdravotnictví. Slovy jedné studentky: “Jede Hilfe ist gut, weil es nur wenige Freiwillige gibt.” (Každá pomoc je dobrá, protože dobrovolníků je málo.) Inspirativní úvaha a ještě v německém jazyce. Danke schön.