1.AL NA STARTU

První společné zážitky přinesl studentům třídy 1.AL dvoudenní adaptační kurz. Nejprve úspěšně zvládli organizované seznamovací aktivity – vážně i nevážně, ve třídě i v přírodě, všichni společně i v týmech. Další den pak vyrazili vlakem na zříceninu Dívčí Kámen, kde měli čas probrat se spolužáky všechno důležité. Dobrou náladu a úsměvy si určitě přenesli i do dalších školních dní.

 

SKVĚLÁ ZPRÁVA!

Studentský projekt Jana K. a Víta F. ze 4. A na ochranu ptactva a modernizaci naučné stezky u Vrbenských rybníků v celkové hodnotě 410 000 Kč byl posouzen jako realizovatelný. Již v říjnu se utká ve velkém on-line kole o přízeň Budějčáků.

Z původních 68 projektů postoupilo přes první on-line hlasování v participativním rozpočtu města celkem 48 projektů. Avšak pouze 27 z nich bylo posouzeno ze strany příslušných odborů magistrátu města České Budějovice jako realizovatelné.

Za měsíc nás čeká nejdůležitější fáze v podobě hlasování a budou to právě občané Českých Budějovic, kteří svými hlasy rozhodnou o realizaci jednotlivých projektů.

Tento projekt si také budete moci prohlédnout na veřejné výstavě, která proběhne od 11. do 31. října na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. 

Propagace se ujali studenti čtvrtého ročníku.

Držte palce a hlasujte!

https://probudejce.cz/galerie-projektu/yTkJc9LY3cu7N5n

Stali jsme se FAKULTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLOU

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity připravuje pro studenty svých středních škol zajímavé akce, z nichž nejoblíbenější je již tradičně Vysokoškolákem nanečisto. Velmi vítaná, pro obě smluvní strany, je také spolupráce na studentských projektech a využití potenciálu studentů pro aplikační sféru výzkumu. Smlouva je zatím uzavírána na 5 let s možností prodloužení.
Slavnostního podepsání v červnu se zúčastnily děkanka EkF JU doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová a RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., která vykonává funkci proděkanky pro rozvoj a vnější vztahy. Za OA v Písku se zúčastnil ředitel školy Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., za OA Husova 1 byla přítomna ředitelka školy Ing. Lenka Kubátová a za Střední školu obchodní v ČB ředitelka Mgr. Jarmila Benýšková.

Epidemická opatření – maturitní zkoušky – podzim 2021

Ve společných prostorách musí zkoušený nosit ochranu dýchacích cest.
Zkoušky se nesmí zúčastnit osoba, která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19.
Zkoušky se účastní maximálně 20 osob.
Zkoušený nedokládá negativní test/prodělaný covid-19/očkování.
Mezi osobami bude dodržen rozestup 1,5 m.
Zkoušený nemusí mít v průběhu zkoušky ochranný prostředek.

Zahájení nového školního roku

Středa 1. 9. 2021
Zahájení výuky v 7:55. Třídnické hodiny do 9:35.
Žáci 1. ročníku – vstupní test z anglického jazyka od 9:45 do 11:30.
Čtvrtek 2. 9. 2021
Žáci 1. ročníku – třídnické hodiny 1.-3. vyučovací hodina, dále výuka podle rozvrhu.
Žáci 2.-4. ročníku – výuka podle rozvrhu.

Vysvědčení rozdána – prázdniny začínají!

Závěr školního roku proběhl na Obchodní akademii v poklidu. Včera jsme si ve Stromovce popovídali o tom, co nám teď již uplynulý školní rok přinesl, a dnes se rozdávalo vysvědčení. V 1. C všichni prospěli, někteří dokonce s vyznamenáním. Přejeme všem žákům Obchodky krásné prázdniny!