Ivana Pláteníková

Studenti OA pomáhají v boji s koronavirem

Třídní učitelka 3.B řekla nedávno o svém studentu Dominiku Rajdošovi: “To je můj hrdina.”

Dominik totiž pomáhá v domově pro seniory ve Strakonicích již od té doby, kdy se u prvního klienta vyskytlo onemocnění COVID-19. Postupně se v domově nakazila většina seniorů i zaměstnanců – pomoc byla nezbytně nutná. Informace o svízelné situaci měl Dominik z první ruky, jelikož jeho maminka tam pracuje již několik let. Dlouho neváhal a začal v domově pomáhat. V době největší nouze byli pouze 4 zaměstnanci, kteří měli na starost 150 seniorů.

Dominik pečuje o svěřené seniory na oddělení, kde jich je 50. Má 12hodinové služby a náplní jeho práce je veškerá hygiena klienta jako je přebalovaní, koupání a dále také krmení a ostatní péče. Dominika práce baví, přestože je fyzicky i psychicky velmi náročná. Dělá vše s radostí, jelikož si uvědomuje, že jeho pomoc je důležitá.

Možná by vše nezvládl bez velké podpory své rodiny a také podpory ze strany školy, která mu umožňuje tuto práci vykonávat i v době distanční výuky. Dominik říká o své rodině: “Podporují mě se vším a já si toho moc vážím”.

A my na Obchodní akademii si vážíme takového studenta, jako je Dominik, a přejeme mu hodně sil do této úctyhodné práce.

Absolventi OA se neztratí – ani v JAPONSKU!

こんにちは

Veronika, je absolventkou úplně prvního ročníku Ekonomického lycea na naší škole. Ačkoliv se ekonomii ve svém dalším studijním životě nevěnovala a vystudovala Strategická a bezpečnostní studia spolu s Politologií, tak se ke svým kořenům právě teď vrací. Díky příležitosti dalšího vzdělávání v rámci státní správy dostala možnost prezenčního studia na japonské univerzitě: National Graduate Institute for Policy Studies v Tokiu. Nyní se tak účastní ročního studijního programu Young Leaders’ Program s lidmi z celého světa, kde společně nejenom studují, ale sdílejí projekty, které posouvají jejich země kupředu. Veronika se po svém návratu bude vracet na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde je expertem na národní strategie a politiky. Bude tak využívat své získané znalosti, stejně tak jako bude pokračovat ve svém doktorském studiu na Masarykově univerzitě v oblasti kybernetické bezpečnosti. OACB přeje Veronice hodně štěstí a úspěchů v další životní etapě!

1.C je také zadaptována

Mohlo by se zdát (při pročítání těchto stránek), že ve třídě 1. C adaptační kurz neproběhl. Ale opak je pravdou, a byly to příjemné dva dny – určitě je na co vzpomínat obzvlášť v tomto období, kdy nám již podruhé v tomto školním roce nedělají společnost kamarádi ve škole, ale počítač doma. První den adaptačního kurzu jsme strávili v prostorách školy. Seznamovací program ve třídě střídaly aktivity rozvíjející spolupráci a důvěru kolektivu, které se díky slunečnému počasí mohly odehrávat na zahradě školy. Druhý den jsme upevnili vzájemné vztahy při bowlingovém zápolení a poté jsme zdolali 225 schodů Černé věže, abychom si mohli vychutnat krásný výhled na město i jeho okolí.

 

 

 

Konverzační soutěž v ANJ

Dnes proběhla na Obchodní akademii Konverzační soutěž v anglické jazyce, kterou vyhrála Adéla z 2.AL. Druhý v pořadí se umístil Antonín z 1.AL, třetí Jakub ze 3.C. Nejlepším studentům blahopřejeme a ostatním děkujeme za aktivní účast.

Adaptační kurzy proběhly na jedničku

V týdnu od 16. do 20. září již po jedenácté vyrazili studenti prvních ročníků na adaptační kurz do Prachatic. Během dvou dnů strávených v Ekologickém centru Dřípatka získali nejen znalosti o přírodě či informace o aktuálních ekologických tématech, ale zejména prožili společné chvíle při aktivitách s cílem lépe se poznat a vytvořit nový kolektiv.

 

 

 

Olympiáda v ANJ

Dnešní dopoledne patřilo na Obchodní akademii konverzační soutěži v angličtině čili anglické olympiádě. 32 studentů měřilo své síly nejprve při poslechovém testu a pak 11 z nich při konverzaci. O pořadí nejlepších  se rozhodovalo těžko, jelikož úroveň angličtiny soutěžících byla velmi vyrovnaná. Nakonec se z vítězství může radovat Michal G. ze 3.AL, druhé místo obsadil Jan M. ze 3.C a třetí skončila Magdalena H. ze 3.B. Blahopřejeme.

ANGLICKÝ KONVERZAČNÍ KURZ

15 žáků z různých tříd naší školy se rozhodlo investovat do svého vzdělání něco víc a účastnilo se týdenního anglického konverzačního kurzu. Ten skončil před několika hodinami a žáci si odnášejí větší jistotu při komunikaci v angličtině, přesvědčení, že je lepší mluvit anglicky s chybami než nemluvit vůbec, nové poznatky např. o systému školství ve Spojeném království nebo Singapuru a také vzpomínku na sympatického lektora Guye, pravého Angličana z jihozápadního Devonu, který je celým týdnem provedl a byl pro ně velkou inspirací.