Hana Čekalová

Prezentace studentských firem

Ve středu 15. 12. si žáci 3. ročníků na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké příležitosti a jaká úskalí je mohou potkat při realizaci vlastních podnikatelských nápadů. Doba nám sice příliš nepřeje, co se týče osobního setkávání s širokou veřejností, ale nevzdali jsme se myšlenky osobní prezentace studentských firem. Na půdě naší školy žáci představili své studentské firmy a jejich produkty spolužákům a učitelům.  Celý článek

Pekárna Srnín uplatní nápady žáků

Dne 22. 6. 2021 proběhla závěrečná prezentace a zhodnocení projektu PEC i VÁL za přítomnosti zástupců Pekárny Srnín. Žáci prezentovali své nápady na sortiment, interiér, výdejní okénko,  stories a příspěvky na sociálních sítích a další nápady prodejny PEC i VÁL na Husově ulici. Mluvili také o konkurenci, průzkumu trhu, nastavení cen, silných stránkách, slabých stránkách, příležitostech a hrozbách. Některé nápady krásně zapadly do nového konceptu prodejny. Zástupci pekárny proto přistoupili k zaslouženým odměnám. Na žáky čekaly odměny také od naší školy.

Děkujeme VŠEM skupinám, které se zapojily do projektu. Nápady byly inspirující. Děkujeme také zástupcům Pekárny Srnín za účast, hodnocení, odměny a v neposlední řadě za nabídku další spolupráce. Gratulujeme skupinám, které se svým komplexním zpracováním i výstupem umístily na předním místě vyhodnocení. Vítězství patří do jisté míry všem, neboť výkony byly velmi těsné!

Malé věci a velká radost

Štěstí se násobí, když se máme s kým smát. Trápení se zmenší, když si máme s kým povídat. Vánoce patří rodině a blízkým. Ne všichni se ale mají s kým smát, s kým si povídat, nedostanou ani vánoční přání. Pojďme vzít malé věci a udělat velkou radost. Zapojme se do výzvy zveřejněné Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity „Vánoce pro seniory bez rodin“. Celý článek

Někdy nás prostě překvapí

Nevidíme jejich obličeje, ale stále jsou to oni – vynalézaví, kreativní žáci, co nás dokážou rozesmát. Ve virtuální třídě zahrnuji do hodiny diskusi. Zvolím moderátora (jeden z žáků), přidělím otázky a moderátor vede diskusi (přiděluje slovo). Já mezitím monitoruji zapojení žáků a zapisuji si odpovědi, které následně společně rozebíráme. Jednoho dne se naše hodina vyvíjela nestandardně. 
Celý článek

Kudy tudy do byznysu

V letošním školním roce nově zařazujeme do výuky předmět Podnikání v praxi. Tomuto odbornému předmětu se žáci budou věnovat v 2. a 3. ročníku. V 2. ročníku získají čas na přípravu svého podnikání. Zorientují se v postupu založení firmy, odpoví si na otázku KDE, CO, JAK vyplnit, podat, jaké podklady budou potřebovat. Přes administrativní část, možná ne tolik zábavnou, avšak nepostradatelnou, se přesunou k podnikovým činnostem. Zabezpečí plnění povinností v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků, vedením účetnictví, GDPR, povedou obchodní a interní komunikaci včetně zápisu porad. Vyzkouší si  moderní metody rozhodování. Soustředí se také na Time Management, rozčlení úkoly a problémy dle důležitosti na hromádky podstatných, méně podstatných a nepodstatných záležitostí tak, aby v náročném a uspěchaném světě „žili“ a nejen přežívali zahlceni něčím, co za pozornost jednoduše nestojí.

Ve 3. ročníku nabere Podnikání v praxi rychlý spád. Žáci si založí Společnost dle Smlouvy o společnosti  ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, sestaví podnikatelský plán a začnou podnikat. Budou pracovat s reálnými penězi. Ne učitel, ale právě žáci převezmou plnou odpovědnost za své podnikání se vším všudy. Učitel se postaví pouze do role mentora a supervizora. Na konci svého podnikání si žáci rozdělí zisk. Třeba dosáhnou takové výše zisku, že budou muset své příjmy zdanit …

Budoucí podnikatelé, přejeme hodně štěstí!

Pravou nohou do 1. AL

V „adaptačních“ dnech měli také žáci 1. AL možnost lépe se poznat a společně se zasmát. Zapojili i svou třídní učitelku. Vyměnili si na chvíli roli zkoušejícího a zkoušeného, když si nenápadně prohodili jmenovky. Jsou nápadití. Vypadá to, že do 1. AL vykročili pravou nohou.

VELETRH STUDENTSKÝCH FIREM

Veletrh studentských firem, letos bez osobní účasti, je za námi. Je nám potěšením, že naše studentská firma VACKA, s. s., vzdělávací a cestovní kancelář, splnila požadavky pro účast na tomto veletrhu. Cesta nebyla jednoduchá.

V průběhu školního roku se účastníci studentské firmy chopili mnohých aktivit, které jim přinesly finanční prostředky pro start podnikání. Ve všech oblastech podnikání jednali s péčí řádného hospodáře. Zpracovali podnikatelský plán, připravili marketingovou strategii a spustili kampaň, jednali s dodavateli, získali sponzora pro svůj TOP produkt. Pro letošní rok jím byl zážitkový event s názvem Draw Energy.

I přes své běžné studijní povinnosti sestavili výroční zprávu, vytvořili působivou prezentaci své firmy a produktu, založili profil na sociálních sítích. V okamžiku zrušení výuky ve školách a zákazu sdružování se nevzdali a předložili reprezentativní video jako alternativní formu osobní účasti na veletrhu.

Současná situace bohužel studentské firmě příliš nepřeje. Díky opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19 nebude moci firma s největší pravděpodobností podnikatelský plán realizovat. I přesto týmu VACKA, s. s. patří dík za aktivitu a reprezentaci školy!