Hana Čekalová

Kudy tudy do byznysu

V letošním školním roce nově zařazujeme do výuky předmět Podnikání v praxi. Tomuto odbornému předmětu se žáci budou věnovat v 2. a 3. ročníku. V 2. ročníku získají čas na přípravu svého podnikání. Zorientují se v postupu založení firmy, odpoví si na otázku KDE, CO, JAK vyplnit, podat, jaké podklady budou potřebovat. Přes administrativní část, možná ne tolik zábavnou, avšak nepostradatelnou, se přesunou k podnikovým činnostem. Zabezpečí plnění povinností v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků, vedením účetnictví, GDPR, povedou obchodní a interní komunikaci včetně zápisu porad. Vyzkouší si  moderní metody rozhodování. Soustředí se také na Time Management, rozčlení úkoly a problémy dle důležitosti na hromádky podstatných, méně podstatných a nepodstatných záležitostí tak, aby v náročném a uspěchaném světě „žili“ a nejen přežívali zahlceni něčím, co za pozornost jednoduše nestojí.

Ve 3. ročníku nabere Podnikání v praxi rychlý spád. Žáci si založí Společnost dle Smlouvy o společnosti  ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, sestaví podnikatelský plán a začnou podnikat. Budou pracovat s reálnými penězi. Ne učitel, ale právě žáci převezmou plnou odpovědnost za své podnikání se vším všudy. Učitel se postaví pouze do role mentora a supervizora. Na konci svého podnikání si žáci rozdělí zisk. Třeba dosáhnou takové výše zisku, že budou muset své příjmy zdanit …

Budoucí podnikatelé, přejeme hodně štěstí!

Pravou nohou do 1. AL

V „adaptačních“ dnech měli také žáci 1. AL možnost lépe se poznat a společně se zasmát. Zapojili i svou třídní učitelku. Vyměnili si na chvíli roli zkoušejícího a zkoušeného, když si nenápadně prohodili jmenovky. Jsou nápadití. Vypadá to, že do 1. AL vykročili pravou nohou.

VELETRH STUDENTSKÝCH FIREM

Veletrh studentských firem, letos bez osobní účasti, je za námi. Je nám potěšením, že naše studentská firma VACKA, s. s., vzdělávací a cestovní kancelář, splnila požadavky pro účast na tomto veletrhu. Cesta nebyla jednoduchá.

V průběhu školního roku se účastníci studentské firmy chopili mnohých aktivit, které jim přinesly finanční prostředky pro start podnikání. Ve všech oblastech podnikání jednali s péčí řádného hospodáře. Zpracovali podnikatelský plán, připravili marketingovou strategii a spustili kampaň, jednali s dodavateli, získali sponzora pro svůj TOP produkt. Pro letošní rok jím byl zážitkový event s názvem Draw Energy.

I přes své běžné studijní povinnosti sestavili výroční zprávu, vytvořili působivou prezentaci své firmy a produktu, založili profil na sociálních sítích. V okamžiku zrušení výuky ve školách a zákazu sdružování se nevzdali a předložili reprezentativní video jako alternativní formu osobní účasti na veletrhu.

Současná situace bohužel studentské firmě příliš nepřeje. Díky opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19 nebude moci firma s největší pravděpodobností podnikatelský plán realizovat. I přesto týmu VACKA, s. s. patří dík za aktivitu a reprezentaci školy!

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!

Dne 6. 2. 2020 se pět žáků třetích ročníků účastnilo workshopu prezentačních a prodejních dovedností v Praze. Junior Achievement, o. p. s., která tuto a jí podobné akce pořádá pro účastníky studentských firem, předala žákům cenné rady a umožnila vyzkoušet si prezentaci firmy a produktu na vlastní kůži. Síla neverbální komunikace, působení fakt a domněnek, pružnost reakce a trefnost argumentace, tedy rozvoj vyjadřovacích schopností byl prioritou číslo jedna. Workshop si žáci velmi užili a těší se z nových zkušeností. Štěstí přeje připraveným!

Veronika P. o workshopu řekla: „Musím říct, že po dnešku mám zase takovou novou chuť do té naší firmy. Osvojila jsem si, jak by měla vypadat prezentace a nebát se mluvit před lidmi. Každý se stydí, ale je jen na nás, jak se s tím vypořádáme. „