Veletrh studentských firem v Praze

Dne 10. dubna proběhl v Galerii Harfa v Praze veletrh studentských firem. Zákazníci mohli zakoupit produkty od celkem 45 studentských firem z celé republiky. I naše studentská firma MEJDLO se na tuto akci velmi dobře připravila. Zákazníky lákala barevnou výzdobou svého stánku a mnoha druhy svých produktů. Prodej podporoval i maskot, který měl pro zákazníky připravené letáky a vizitky. Žáci museli upoutat pozornost návštěvníků tříminutovou prezentací na pódiu a přesvědčit zákazníky ke koupi. A aby se žáci na tento veletrh vůbec dostali, museli zpracovat rozsáhlou dokumentaci. Kromě výroční zprávy, která zahrnuje finanční výsledky, finanční analýzu, účetní výkazy, zjednodušený business plán, shrnutí marketingové činnosti i výhled do budoucna, zpracovali reprezentativní logo, vytvořili promo video.

Děkujeme týmu MEJDLO za velmi dobrou práci. Oceňujeme iniciativu a nasazení vynaložené na reprezentaci naší školy!