Pro uchazeče o studium – nahlížení do spisu

Výsledky jednotné zkoušky budou škole k dispozici pravděpodobně 6. května 2024.
Uchazeči, kteří podali přihlášku elektronicky, budou moci vyplněné záznamové archy a vyhodnocení jednotné zkoušky vidět v DIPSY po přihlášení. Uchazeči, kteří podali přihlášku výpisem, budou moci tyto výsledky vidět v DIPSY po zadání identifikačního kódu. Ostatní uchazeči budou mít záznamové archy a výsledky k dispozici ve spisu ve škole, ve které konali jednotnou zkoušku. V této škole bude možné nahlédnout do vyplněných záznamových archů a vyhodnocení jednotné zkoušky. Nahlédnout do spisu na naší škole je možné od 10. do 14. května 2024. Ing. Lenka Kubátová, ředitelka