O nás

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech 78 42 /02 Ekonomické lyceum a 63-41-M/02 Obchodní akademie.

Žáci naší školy získávají předpoklady pro snadnou orientaci v ekonomickém prostředí. Seznamují se s podnikovými aktivitami, osvojují si obchodní, manažerské, marketingové dovednosti, ale i dovednosti v oblasti účetnictví a administrativy. Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 poskytuje žákům bohaté teoretické i praktické zázemí pro ekonomická rozhodnutí ve světě byznysu, a to při respektování zásad společenské odpovědnosti. Absolventi nacházejí uplatnění v celé škále firem a institucí, zejména v ekonomicky a obchodně zaměřených pracovních pozicích. Kromě možností okamžitého uplatnění na trhu práce se absolventům nabízí celá řada navazujících studií, kde mohou využít široké portfolio znalostí a dovedností.