NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY ZE DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  1. Jaké obory nabízíte?
   • Střední vzdělání s maturitní zkouškou – čtyřleté denní studium
   • Obor Ekonomické lyceum (EL) – 30 žáků
   • Obor Obchodní akademie (OA) – 60 žáků
  2. Jaký je rozdíl mezi nabízenými obory?
   • Jiná šíře tematických plánů pro daný předmět
   • Samostatné předměty u EL fyzika, chemie, biologie, u OA spojené v předmětu základy přírodních věd
   • Samostatné odborné předměty u OA – administrativní technika, statistika, podnikání v praxi
   • Jiná skladba předmětů u profilové maturitní zkoušky
   • Rozdíly v náročnosti studia
  3. Jaká je šance se dostat na vaši školu?
   • Prohlédněte si tabulku Přijímací řízení 22/23 (viz Informace) a porovnejte s výsledky svých cvičných testů JPZ
  4. Kolik máte žáků a jsou tu také kluci?
   • V tomto školním roce celkem 334 žáků ve dvanácti třídách
   • Z celkového počtu je 107 chlapců.
  5. Jaký bývá rozvrh?
   • Začátek většinou v 7:55, zakončení ve 14:10
   • Žádné odpolední vyučování, výjimka – tělesná výchova pro chlapce (0. nebo odpolední hodina do 15:30)
   • V rámci dne maximálně 7 vyučovacích hodin
   • Půlené hodiny (průměrně 14 žáků) při výuce cizích jazyků, matematiky a především v odborných předmětech
  6. Jaké cizí jazyky nabízíte?
   • Dva cizí jazyky
   • Anglický jazyk povinný, druhý volitelný
   • Nabídka druhého cizího jazyka: francouzský, německý, ruský
   • Vstupní testy z anglického jazyka – rozdělení v rámci třídy do skupin dle pokročilosti
   • Výstup ve 4. ročníku dle Evropského rámce jazykových zkoušek, anglický jazyk minimálně B2, druhý cizí jazyk B1
  7. Chodí žáci na odbornou praxi?
   • Ve 3. ročníku – souvislá odborná praxe (OA – 4 týdny, EL – 3 týdny)
   • Žáci mají možnost vlastního výběru pracoviště, popř. škola zajišťuje praxi v partnerských organizacích.
   • Možnosti praxe – výrobní nebo obchodní firmy, banky, pojišťovny, úřady …
  8. Jak propojujete odborné předměty s praxí?
   • Výuka s odborníky z praxe
   • Účetní program POHODA využívaný v praxi
   • Řešení příkladů z praxe
  9. Jaké mají žáci uplatnění?
   • Uplatnění v praxi – ekonomické a administrativní činnosti
   • Další studium na vysoké škole nejenom ekonomického zaměření
  10. Existuje u vás nějaká podpora sportovců?
   • Účast ve výuce podle tréninkových plánů
   • Přímá podpora ve výuce – nezapočtená absence, konzultace
  11. Kde se žáci stravují a jaká je možnost ubytování?
   • Stravování ve školní jídelně DM Holečkova (Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice), 10 minut pěší chůze
   • Ubytování DM Holečkova a DM U Hvízdala (Domov mládeže a Školní jídelna U Hvízdala), dostupný MHD do 15 až 20 min
  12. Je škola bezbariérová?
   • Historická část budovy a tělocvična – zcela bezbariérová
   • Novodobá přístavba – částečně bezbariérová
   • Na parkovišti před školou vyhrazeno místo pro osobu se zdravotním postižením
  13. Co nabízíte jiného kromě výuky?
   • Adaptační kurzy pro 1. ročníky
   • Lyžařský kurz a letní sportovní kurz
   • Zahraniční zájezdy
   • Projekty Erasmus+ a jiné
   • Žákovskou knihovnu
   • Žákovskou místnost s počítačem
   • Bufet, automat na kávu a chlazené nápoje
   • Přátelské a tolerantní klima školy