Příspěvky SPOA 2021/22

Příspěvky SPOA ve výši 250 Kč je možné platit na bankovní účet č.: 561273359/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu žáka.

Projekt Erasmus+ STEPS4SCHOOLS

Mezinárodní setkání studentů v Linci

9. – 13. května se žáci naší školy setkali se svými partnery z Rakouska, Portugalska, Bulharska, Slovinska a Itálie.

Cílem setkání bylo spolupracovat v oblasti interkulturních dovedností, tématem byly cíle udržitelného rozvoje aplikované na udržitelné zdroje energie a turismus. Program obohatila i přednáška novináře z místních novin, na jehož otázky měla možnost odpovídat i jedna z našich studentek.

Odkaz na článek v rakouských novinách.

Úspěch výuky jazyků na naší škole

Velkou radost učitelkám angličtiny ve 4. ročníku udělalo 11 studentek, které uspěly u Cambridgeských zkoušek a získaly certifikáty úrovně B1, B2 a C2. Vyplatila se systematická práce v hodinách angličtiny, spolupráce s Evropským centrem jazykových zkoušek a ze strany studentek samozřejmě píle, motivace a zájem o angličtinu. Studentky tím získaly možnost  nahradit si certifikátem profilovou maturitní zkoušku z anglického jazyka, ale hlavně výrazný benefit pro budoucí zaměstnavatele.

Moc blahopřejeme a doufáme, že v příštím roce přibydou další držitelé těchto významných jazykových certifikátů.

Literární klasika na divadelních prknech

Moliérův Lakomec měl premiéru 9. září 1668 v divadle Palis Royal, studenti 1. a 2. ročníků zhlédli příběh o Harpagonovi v květnové pondělí v podání pražského Divadla Různých Jmen. Jak zmiňovala již anotace této hry, takových Harpagonů, neboli lakomců potkáváme v naší společnosti spousty. I když komedie končí šťastně, zůstává v nás možná hořký smích. Slovy Harpagona, který se v závěru hry ocitá sám, ale šťastný z nálezu své pokladničky: „A já, ty můj poklade, k tobě!“ Takže, milí studenti, další kniha do maturitní četby.

Vyhráli jsme prestižní soutěž Navrhni projekt! Přečtěte si článek v Českobudějovickém deníku.

V celostátní středoškolské soutěži Navrhni projekt, která je vyhlašovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, zvítězila proměna školní zahrady ve venkovní učebnu. Autory projektu jsou naši studenti:

Jan Hrdlička z 2.B

Lenka Trošková z 2.C

Jaroslava Kaiferová z 2.C

Hanka Tušlová z 4.C

Finalistům přišel osobně popřát štěstí i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Gratulujeme ke skvělé reprezentaci školy a neskutečnému úspěchu. Jsme na vás moc hrdí!

Více si můžete přečíst v Českobudějovickém deníku – odkaz zde.

KLEŤÁCI 2022

V rámci oslav Dne Země po dvouleté pauze „vyběhl“ první ročník na nejvyšší horu Blanského lesa – Kleť (1084 m). Počasí přálo, slunce hřálo, a tak se i někteří zúčastnili krátkého otužovacího kurzu v Holubově pod dohledem pana učitele Pánka… 🙂 🙂 🙂

S Erasmem+ v Portugalsku

STEPS4SCHOOLS je druhou etapou projektu EU Erasmus+. Naši studenti spolupracují s partnery ze středních odborných škol se specializací na obchod a ekonomiku v Rakousku, Bulharsku, Portugalsku, Itálii a Slovinsku. Projekt je zaměřen na udržitelné cíle, obchodní angličtinu a marketing. Pro mezinárodní setkání v portugalském Barreiru připravili studenti OA projekt „Komunitní zahrada s venkovní učebnou“.

Cílem je revitalizace školní zahrady a vybudování venkovní učebny. Studenti zpracovali k projektu např. marketingový průzkum, rozpočet nebo SWOT analýzu. Prezentace tohoto projektu se žákům OA povedla na výbornou. Hostitelskou školou byla Escola Secundária Augusto Cabrita, kde probíhala většina aktivit studijního programu. Vedle zmiňované prezentace projektů jednotlivých zemí zde probíhala např. výuka odborné angličtiny.

Kromě studia byl také vyhrazen čas na poznávání města Barreira, které se pyšní technickou zajímavostí, a to větrnými mlýny a mlýny fungujícími díky přílivu. Dále byla připravena exkurze v charitativní společnosti REFOOD Barreiro Centre, která shromažďuje přebytky potravin z celého města a rozděluje je rodinám v nouzi.

Samozřejmě nemohly chybět výlety po okolí a návštěva hlavního města Lisabonu. Studenti obdivovali přírodní krásy farnosti Sintra na západním pobřeží Portugalska nebo národní parky Arrábida a Machada.