OBCHODNÍ AKADEMIE

České Budějovice,Husova 1

Časopis ONLINE aneb V době digitální s OnlineManem

 

Děkujeme redaktorkám z 4.AL  za přípravu časopisu, který v květnu 2020 poslaly do světa a hlavně do soutěže SPOTŘEBA PRO ŽIVOT. Soutěž je určena pro studenty středních škol, vyšších odborných škol a žáky odborných učilišť. Soutěží se v tvorbě vzorového vydání spotřebitelského časopisu pro mládež na určené téma. Tématem dvanáctého ročníku soutěže byla RIZIKA NA INTERNETU.

Pokud tedy hledáte prima čtení pro podzimní prázdniny, neváhejte kliknout na titulní stránku.

Celý článek ...

Někdy nás prostě překvapí

Nevidíme jejich obličeje, ale stále jsou to oni – vynalézaví, kreativní žáci, co nás dokážou rozesmát. Ve virtuální třídě zahrnuji do hodiny diskusi. Zvolím moderátora (jeden z žáků), přidělím otázky a moderátor vede diskusi (přiděluje slovo). Já mezitím monitoruji zapojení žáků a zapisuji si odpovědi, které následně společně rozebíráme. Jednoho dne se naše hodina vyvíjela nestandardně. 
Celý článek ...

Jen krůček k dobrovolnické činnosti

Není tomu tak dávno, kdy jsme četli výzvu Jihočeského kraje, ve které se hledají dobrovolníci v pečovatelských, ošetřovatelských a dalších navazujících profesích, tak potřebných v dnešní “covidové” době. Téma Freiwilligenarbeit, dobrovolné práce, se objevilo i v rámci distanční výuky u studentů němčinářské skupiny 3AL2. Studenti ve svých krátkých zamyšleních popisovali jistě náročnou práci v nemocnici a nutnost pomoci. Sami hledali možnosti svého možného uplatnění. Například rozvoz potravin pro obyvatele v karanténě, bybysitting malých dětí pracovníků ve zdravotnictví. Slovy jedné studentky: “Jede Hilfe ist gut, weil es nur wenige Freiwillige gibt.” (Každá pomoc je dobrá, protože dobrovolníků je málo.) Inspirativní úvaha a ještě v německém jazyce. Danke schön.

Mezinárodní projekt

V září 2019 začali žáci Obchodní akademie pracovat v týmu mezinárodního projektu Erasmus+ STEPS4SCHOOLS. Ten navázal na předchozí projekt VET4SCAPE, ve kterém zúčastnění žáci ze 7 zemí zakládali firmy projektu Junior Achievement. Současný projekt vychází z konceptu udržitelnosti a úkolem účastníků ze 6 zemí je vytvářet projekty udržitelného turismu. V prosinci 2019 proběhlo velice úspěšné setkání žáků i učitelů na naší škole. Další plánované mezinárodní setkání s tématem “Marketing” se mělo konat v březnu 2020 v Linci. Bohužel situace kolem epidemie toto setkání zrušila a koordinátor projektu požádal o prodloužení projektového období. V současné době vyučující v novém předmětu “Podnikání v praxi” zúročují zkušenosti získané během předchozích let zapojení školy do projektů Erasmus+.

Náš tým

Tým z Itálie

Rakouský tým

 

 

 

 

Slovinský tým

 Tým z Portugalska 

Tým z Bulharska

1.C je také zadaptována

Mohlo by se zdát (při pročítání těchto stránek), že ve třídě 1. C adaptační kurz neproběhl. Ale opak je pravdou, a byly to příjemné dva dny – určitě je na co vzpomínat obzvlášť v tomto období, kdy nám již podruhé v tomto školním roce nedělají společnost kamarádi ve škole, ale počítač doma. První den adaptačního kurzu jsme strávili v prostorách školy. Seznamovací program ve třídě střídaly aktivity rozvíjející spolupráci a důvěru kolektivu, které se díky slunečnému počasí mohly odehrávat na zahradě školy. Druhý den jsme upevnili vzájemné vztahy při bowlingovém zápolení a poté jsme zdolali 225 schodů Černé věže, abychom si mohli vychutnat krásný výhled na město i jeho okolí.

 

 

 

Schůzka se zákonnými zástupci žáků 1. ročníku

Ve středu 7. 10. 2020 od 16:00 se uskutečnila informační schůzka třídních učitelů se zákonnými zástupci žáků 1. ročníku. Tradiční setkání rodičů a budoucích žáků 1. ročníku, které se koná vždy v měsíci červnu, bylo zrušeno z důvodu epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19. Připravovali jsme se na osobní setkání s rodiči v měsíci říjnu, ale vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci jsme museli zvolit uspořádání videokonference v aplikaci Teams. V prvním ročníku studuje v současné době 79 žáků a videohovoru s třídními učiteli se zúčastnilo 64 rodičů, kterým děkujeme za zájem o nabídnuté setkání on-line. Těšíme se na osobní setkání v čase příznivějším k návštěvě školy. Ke komunikaci s třídním učitelem lze běžně využívat systém Bakaláři. Celý článek ...

Prodloužení podzimních prázdnin

V návaznosti na usnesení vlády MŠMT rozhodlo stanovit odlišně organizaci školního roku podle § 24 odst. 3 školského zákona. Dny 26. října a 27. října 2020 jsou volné dny. V těchto dnech je zakázána osobní přítomnost žáků střední školy ve škole a nebude probíhat distanční vzdělávání.