Evropský den jazyků na OA

      

26. září se slaví Evropský den jazyků, den podpory jazykového vzdělání. 26. září jsme tak trochu slavili i my, 4. ročník v rámci dopoledního bloku tvůrčích aktivit. Studenti byli na návštěvě u slovenských sousedů, zajeli dále do východ na Ukrajinu, promrskali znalosti německých reálií v rámci deskových her, tvořivé activities v anglickém jazyce, zkusili si vyslovit francouzská slovíčka a plně vybaveni si na přednášce společnosti Czech us hledali práci v zahraničí, popř. vhodný jazykový kurz. Naši studenti se neztratí.

 

Studenti OA u náměstka hejtmana

Na konci června 2022 navštívili studenti Obchodní akademie pana magistra Františka Talíře, náměstka hejtmana Jihočeského kraje, kterému představili svůj projekt „Komunitní zahrada s venkovní učebnou“. S tímto projektem naši studenti zvítězili v celostátním kole soutěže Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Navrhni projekt“. Pan náměstek vyjádřil obdiv nad zpracováním projektu a zejména vyzdvihl jeho přednosti ohledně šetrnosti k životnímu prostředí. Na závěr milého setkání studentům přislíbil pomoc s metodickým zpracováním žádosti o finanční podporu na realizaci projektu.

 

Zážitková ekonomika 1.B

Naši noví prváci se stali pilotní skupinou, která si vyzkoušela začátek výuky ekonomie trochu netradičně. Úvodní hodina byla věnována videu o Milanu Reindlovi, který jako jediný Čech, je zaměstnancem dánského výrobce Lega. Navrhuje a skládá stavebnice.

Prvním úkolem bylo odpovědět na otázky spojené s Reindlovou motivací proč lego začal skládat a potřebou se v dovednosti zdokonalovat. Následoval výklad teorie potřeb a Maslowovy pyramidy potřeb.

Další fází zážitkové ekonomie byla výroba prototypu hračky. Studenti si chvíli zahráli na firmu, která se zabývá vývojem a výrobou hraček pro děti. Úkolem bylo navrhnout a vytvořit prototyp hračky. Byli rozděleni do 7 skupin po 4 studentech, aby za dvě vyučovací hodiny vyrobili hračku. Během výroby do pracovních listů zapisovali materiál, který na hračku používali a čas, který na návrhu a vlastní výrobě strávili. Cílem této aktivity byla příprava na teorii statků a služeb.

Hotové prototypy byly představeny a popsány ostatním skupinám. Nejdůležitějšími hodnotícími kritérii byla: cílová skupina kupujících, materiál potřebný k výrobě a prodejní cena. Každý student v pracovním listu podle vlastní preference zhodnotil, která z hraček se mu líbila nebo naopak nelíbila.

 

Nakonec přišel nákup hraček. Studenti dostali předem stanovený „budget“, za který mohli hračky kupovat. Během aktivity se seznámili s termíny jako je tržba, zisk, náklady a také ekonomická vzácnost, protože ne všechny hračky si mohli s omezeným rozpočtem koupit.

Prožitá aktivita bude studenty provázet celým tematickým plánem prvního ročníku. Autorem konceptu a zároveň knih, podle kterých se na naší škole EKONOMIKA učí, je Ing. Petr Klínský a jeho spolupracovníci. Hračky můžete obdivovat v učebně číslo 52.

 

 

Dotační program

Podpora rodin s dětmi do 3 let do dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity v 1. pololetí šk. roku 2022/2023. Zahájení příjmu žádostí o dotaci 15. 9. 2022. Pravidla dotačního programu: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze.

Zahájení školního roku


1. září 2022 jsme na naší škole zahájili nový školní rok ve 12 třídách s 334 žáky, kteří se budou v průběhu školního roku setkávat s 31 učiteli. Bylo příjemné vidět usměvavé žáky a učitele. Do nového školního roku nám přeji co nejvíce dní prezenční výuky a dosažení nových úspěchů. Ing. Lenka Kubátová, ředitelka