OBCHODNÍ AKADEMIE

České Budějovice,Husova 1

Obnovení výuky prezenčním způsobem od 29. 9. 2020

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je zavedena od 19. 9. 2020 povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorech škol, tzn. i v učebnách. Ochrana dýchacích cest není vyžadována při tělocviku. Nesmí se používat rouška v podobě šátku, trika apod.

Kudy tudy do byznysu

V letošním školním roce nově zařazujeme do výuky předmět Podnikání v praxi. Tomuto odbornému předmětu se žáci budou věnovat v 2. a 3. ročníku. V 2. ročníku získají čas na přípravu svého podnikání. Zorientují se v postupu založení firmy, odpoví si na otázku KDE, CO, JAK vyplnit, podat, jaké podklady budou potřebovat. Přes administrativní část, možná ne tolik zábavnou, avšak nepostradatelnou, se přesunou k podnikovým činnostem. Zabezpečí plnění povinností v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků, vedením účetnictví, GDPR, povedou obchodní a interní komunikaci včetně zápisu porad. Vyzkouší si  moderní metody rozhodování. Soustředí se také na Time Management, rozčlení úkoly a problémy dle důležitosti na hromádky podstatných, méně podstatných a nepodstatných záležitostí tak, aby v náročném a uspěchaném světě „žili“ a nejen přežívali zahlceni něčím, co za pozornost jednoduše nestojí.

Ve 3. ročníku nabere Podnikání v praxi rychlý spád. Žáci si založí Společnost dle Smlouvy o společnosti  ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, sestaví podnikatelský plán a začnou podnikat. Budou pracovat s reálnými penězi. Ne učitel, ale právě žáci převezmou plnou odpovědnost za své podnikání se vším všudy. Učitel se postaví pouze do role mentora a supervizora. Na konci svého podnikání si žáci rozdělí zisk. Třeba dosáhnou takové výše zisku, že budou muset své příjmy zdanit …

Budoucí podnikatelé, přejeme hodně štěstí!

Vypiš se z toho!

Pandemie covidu, zlá je na naši rodinu. Klepe, klepe na dveře, čeká, až někdo je otevře. V Černých Budvarovicích se probudil k životu Los Covidos XIX. Odpověď na otázku, co s ním: “Jestliže chcete dosáhnout klidu, míru a pořádku, musíte si zajistit distanční výuku.” Takovéto a mnohé jiné byly postřehy studentek a studentů z 1.B, kteří se v rámci distanční výuky vypisovali ze svých pocitů a dojmů. Možná, že mnozí zažívají podobný domácí scénář. “Minulý týden jsem měla odevzdat čtenářský deník a učitelka si toho naštěstí nevšimla, takže na něj kašlu. Stejně jsem nečetla ani jednu knihu.” “Abys z toho neměla problém. Hele, máš už hotový ten pracovní list z matiky? Neposlala bys mi ho, prosím?” Nadsázka, humor, ironie, zamyšlení, vše bylo povoleno. Většina způsob naší distanční výuky chválí, ale škola je škola. Slovy jednoho z nich:” Bohužel doma nemám učitele, který by mi to vysvětlil!”

Pravou nohou do 1. AL

V „adaptačních“ dnech měli také žáci 1. AL možnost lépe se poznat a společně se zasmát. Zapojili i svou třídní učitelku. Vyměnili si na chvíli roli zkoušejícího a zkoušeného, když si nenápadně prohodili jmenovky. Jsou nápadití. Vypadá to, že do 1. AL vykročili pravou nohou.

1.B se nám zadaptovala

Ve slovníku cizích slov se dozvíme, že slovo adaptace znamená přizpůsobit se různým vlivům vnějšího prostředí. V úterý 8. září studenti 1.B pochopili, že ke zdárnému přežití na naší škole potřebují nejen bystré hlavy, ale také vzájemnou podporu, toleranci a výdrž. Posíleni tímto poznáním již hravě zvládli cestu vlakem do malebného Českého Krumlova, který nás uvítal opravdu letním počasím a skoro prázdnými uličkami historického centra. Příjemný závan chladu nás ovanul v barokním divadle na zámku, ojedinělé památce světového významu. Nyní už jen doufejme, že celé 4 roky budou tak příjemné jako dva adaptační dny.

 

Postup školy při výskytu nákazy covid-19

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Hygienická opatření zavedená ve šk. roce 2020/2021

  • u vchodů do školy umístěny bezdotykové stojany na dezinfekce
  • v každé třídě k dispozici tekuté mýdlo, dezinfekce a zásobníky s jednorázovými ručníky
  • teplá voda zajištěna po celou dobu výuky
  • v rozvrhu nastaveno minimální stěhování tříd z kmenové učebny do jiné učebny