Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje v pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno pro všechny žáky školy.

Evropský den jazyků se vydařil

Žáci 4. ročníků si 26. září připomněli Evropský den jazyků – vyučující cizích jazyků ve spolupráci s Filosofickou fakultou Jihočeské univerzity, Britským centrem a agenturou Czech-us připravili workshopy nejen o studiu a práci v zahraničí. Proběhla i konverzace s německy mluvícím rodilým mluvčím, žáci si zahráli deskovou hru o životě v Německu, někteří se naučili svá první francouzská slovíčka. 

První ročníky zažily adaptační kurz

Sblížíme se, seznámíme se, spřátelíme se … byla častá očekávání žáků prvních ročníků, kteří dorazili do kempu u Lipna na adaptační kurz. Po dvou dnech zážitkových, sportovních i hudebních aktivit se jim to podařilo.
Přejeme jim čtyři roky strávené v pohodovém kolektivu 🙂

Výjezdní Den s literaturou

Studenti 3. ročníků strávili v úterý 19. září svůj projektový den mimo školní lavice. Připomenuli si stoleté výročí narození Ladislava Fukse, autora děl s černým humorem, ale i mrazivě groteskní atmosférou. Výstava pod názvem Protisvěty Ladislava Fukse v Letohrádku Hvězda umožnila studentům nahlédnout do jeho života a zdůraznila rozporuplnost autorova života, tak i vnějšího světa. Nápomocny byly k vnímání výstavy dobové fotografie, rukopisy, všudypřítomné literární texty, zvukové a filmové projekce. Další část studentů vyrazila do Zlaté Koruny na prohlídkový okruh Klášter a kostel. Připomenuli si gotické období, navštívili největší chrám na jihu Čech, kostel Nanebevzetí Panny Marie.

     

Zahájení školního roku

1. září – začátek školního roku 2023/2024
4. září – zahájení výuky ve školním roce 2023/2024
1. ročník – třídnické hodiny od 7:55 do 10:30 (1.-3. vyučovací hodinu)
2.-4. ročník – třídnické hodiny od 7:55 do 9:35 (1.-2. vyučovací hodinu)
5. září – výuka podle rozvrhu mimo tříd 1. A a 1. B
1. A – adaptační kurz mimo České Budějovice od 5. 9. do 6. 9.
1. B – adaptační kurz v Českých Budějovicích 5. 9.
1. B – adaptační kurz mimo České Budějovice od 6. 9. do 7. 9.
(Adaptační kurz třídy 1. C se koná od 7. 9. do 8. 9.)
Příjemný konec prázdnin a brzy na shledanou.