Příjímací řízení – jaro 2021

Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022 budou zveřejněná do 31. 1. 2021. Uchazeč o studium bude konat jednotnou přijímací zkoušku. Hodnocen bude prospěch za 1. pol. 8. roč. a za 1. pol. 9. roč.

Na webu prijimacky.cermat.cz jsou od 11. 1. 2021 zpřístupněny veřejnosti ilustrační testy.

Příspěvky SPOA 2020/21

Příspěvky SPOA ve výši 300 Kč (1. ročník) a 250 Kč (2. – 4. ročník) je možné platit na bankovní účet č.: 561273359/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu žáka.

Provoz školy – výuka od 4. 1. do 22. 1. 2021

Ve všech ročnících probíhá výuka distančním způsobem.
Jsou umožněny konzultace “jeden žák + jeden učitel”.
Osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky.
Vstup třetích osob je možný jen v nezbytně nutných případech.
Škola je přístupná každý den od 7:00 do 15:00.

Studenti OA pomáhají v boji s koronavirem

Třídní učitelka 3.B řekla nedávno o svém studentu Dominiku Rajdošovi: “To je můj hrdina.”

Dominik totiž pomáhá v domově pro seniory ve Strakonicích již od té doby, kdy se u prvního klienta vyskytlo onemocnění COVID-19. Postupně se v domově nakazila většina seniorů i zaměstnanců – pomoc byla nezbytně nutná. Informace o svízelné situaci měl Dominik z první ruky, jelikož jeho maminka tam pracuje již několik let. Dlouho neváhal a začal v domově pomáhat. V době největší nouze byli pouze 4 zaměstnanci, kteří měli na starost 150 seniorů.

Dominik pečuje o svěřené seniory na oddělení, kde jich je 50. Má 12hodinové služby a náplní jeho práce je veškerá hygiena klienta jako je přebalovaní, koupání a dále také krmení a ostatní péče. Dominika práce baví, přestože je fyzicky i psychicky velmi náročná. Dělá vše s radostí, jelikož si uvědomuje, že jeho pomoc je důležitá.

Možná by vše nezvládl bez velké podpory své rodiny a také podpory ze strany školy, která mu umožňuje tuto práci vykonávat i v době distanční výuky. Dominik říká o své rodině: “Podporují mě se vším a já si toho moc vážím”.

A my na Obchodní akademii si vážíme takového studenta, jako je Dominik, a přejeme mu hodně sil do této úctyhodné práce.

Výuka ve 3. stupni opatření PES

Prezenční výuka žáků 4. ročníku.
Rotační prezenční výuka žáků 1.-3. ročníku:

  • lichý týden – 1. AL, 1. B, 1. C, 2. AL, 2.B
  • sudý týden – 2. C, 3. Al, 3. B, 3. C

Umožněny prezenční konzultace.
Vstup třetích osob do budovy je možný pouze v důvodných případech.

Provoz školy – výuka od 7. 12. 2020

Platí stanovené podmínky provozu a vnitřního režimu školy.
Ve všech prostorách školy je povinnost nošení roušky.

Pokračování prezenční výuky žáků 4. ročníku.
Rotační prezenční výuka žáků 1.-3. ročníku:
1. týden od 7. 12. 2020 – třídy  1. AL, 1. B, 1. C, 2. AL, 2. B
2. týden od 14. 12. 2020 – třídy 2. C, 3. AL, 3. B, 3. C
Oznámení pro žáky v systému Bakaláři:
Využívání šatny.
Organizace hodin tělesné výchovy.

Umožněny prezenční konzultace.
Vstup třetích osob do budovy je možný pouze v důvodných případech.

ČAPKŮV „POVĚTROŇ“ DVACET OSMKRÁT JINAK

Tentokrát měli žáci zakázáno přečíst si knihu „Povětroň“ od Karla Čapka. Znali pouze náznak zápletky a sami měli, podobně jako hrdinové Čapkova románu, vyprávět příběh.

Už druhý den trvá to bezvědomí, teplota stoupá a srdce slábne. Není pochyby, někudy uniká život; ach bože, jaká trampota! jak ucpat trhlinu, o které nevíme? Tož nic než koukat na to němé tělo, jež nemá tváře ani jména, ba ani dlaní, aby se na nich daly číst stopy minulého života. Kdyby měl jméno, kdyby měl aspoň jakékoliv jméno, nebyl by tak – co vlastně? snad znepokojivý nebo co. Ano, říká se tomu tajemství. (K. Čapek, Povětroň)

Celý článek

Malé věci a velká radost

Štěstí se násobí, když se máme s kým smát. Trápení se zmenší, když si máme s kým povídat. Vánoce patří rodině a blízkým. Ne všichni se ale mají s kým smát, s kým si povídat, nedostanou ani vánoční přání. Pojďme vzít malé věci a udělat velkou radost. Zapojme se do výzvy zveřejněné Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity „Vánoce pro seniory bez rodin“. Celý článek