Příspěvky SPOA 2021/22

Příspěvky SPOA ve výši 250 Kč je možné platit na bankovní účet č.: 561273359/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu žáka.

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy.

Jan Ámos Komenský ještě dodává:“Bez knih nebývá nikdo učený ani ve škole.“ Studenti 1.AL se stali „učenými“ v rámci pondělní exkurze v Jihočeské vědecké knihovně v Lidické ulici. Prohlédli si moderní přístavbu, která je zaměřena na odbornou literaturu, spojovací chodbou přešli do budovy vystavěné již v 70. letech, prohlédli si regály s beletrií, komiksy, cizojazyčnou literaturou a postoupili v patře do studoven časopisů, audioknih, regionálních autorů. Oceňujeme všudypřítomnou techniku a jednoduché vyhledávání v katalozích a následně v regálech pomocí piktogramů.

Zrušený Den otevřených dveří

Dne 15. 1. 2022 se nekoná Den otevřených dveří z důvodu předpokládaného zhoršení epidemiologické situace.
Zájemci o informace se mohou zúčastnit Online burzy JHK (burzyskol.cz), která proběhne 11. 1. až 13. 1. 2022.
V případě zájmu o individuální prohlídku školy bude zahájeno rezervování termínů 17. 1. 2022 na tel. č. 387 312 106.

Olympiáda v ANJ zná vítěze!

Školního kola Olympiády v ANJ se zúčastnilo 26 žáků 1. – 3. ročníku Obchodní akademie. Díky poslechovému testu bylo vybráno 13 žáků, kteří bojovali v konverzační části o nejlepší umístění v soutěži. Vítězem se stal Alex ze 3.AL, kterému blahopřejeme. V těsné blízkosti za Alexem skončili Lilly ze 3.AL a Vašek z 1.AL. Všem děkujeme za aktivní účast a vynikající výkony.

 

Soutěž „BEST IN ENGLISH 2021“

Dne 26. listopadu mělo 16 vybraných studentů 4. ročníku možnost poměřit své síly v 9. ročníku mezinárodní on-line soutěže v anglickém jazyce „Best in English“.

Jazykového klání se zúčastnilo najednou přes 17 000 studentů středních škol z 32 zemí světa. V náročném testu, který se skládal z poslechové a jazykové části, uspěly nejlépe studentky Adéla Vaňková ze 4.AL, Jitka Šubrtová ze 4.C a Natálie Matějáková – rovněž z 4.AL.

DRUHÝ NEJLEPŠÍ EKONOMICKÝ TÝM V ČR!!!

Ve dnech 14. a 15. prosince proběhlo finálové kolo soutěže Ekonomický tým Junior 2021. Náš tříčlenný tým žáků ze 4.A dosáhl mimořádného úspěchu a umístil se jako druhý nejlepší v České republice!!! 

Průběh soutěže 

První den žáci během pěti hodin vypracovali projektovou písemnou práci na téma „Moderní média a marketing“, v rámci které zúročili například své vlastní praktické zkušenosti s vedením marketingové kampaně. Projekt byl ohodnocen jako nejlepší ze všech odevzdaných projektů a získal maximální možný počet bodů!

Druhý den začínala soutěž odborným testem. Test obsahoval celkem 80 odborných otázek, z toho 30 otázek z ekonomiky, dalších 30 z účetnictví, 10 z práva a 10 otázek z informačních technologií.

Další soutěžní disciplínou byla 30 minutová příprava předem neznámého tématu a následná desetiminutová prezentace/scénka před odbornou porotou. Závěrem naši studenti zazářili ve scénce na téma „Jak se vypořádat s inflací“ a opětovně potvrdili nejen týmového ducha, ale také perfektní znalosti z ekonomie. 

Hodnocení 

Jednotlivé disciplíny byly hodnoceny posuzovateli z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Hodnotila se například znalost problematiky, věcná správnost, argumentace, vyjadřování a originalita zpracování. 

Marku, Káťo a Fando – jsme na vás neskutečně pyšní a ještě jednou moc gratulujeme. 

 

Prezentace studentských firem

Ve středu 15. 12. si žáci 3. ročníků na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké příležitosti a jaká úskalí je mohou potkat při realizaci vlastních podnikatelských nápadů. Doba nám sice příliš nepřeje, co se týče osobního setkávání s širokou veřejností, ale nevzdali jsme se myšlenky osobní prezentace studentských firem. Na půdě naší školy žáci představili své studentské firmy a jejich produkty spolužákům a učitelům.  Celý článek