Pro uchazeče o studium – nahlížení do spisu

Výsledky jednotné zkoušky budou škole k dispozici pravděpodobně 6. května 2024.
Uchazeči, kteří podali přihlášku elektronicky, budou moci vyplněné záznamové archy a vyhodnocení jednotné zkoušky vidět v DIPSY po přihlášení. Uchazeči, kteří podali přihlášku výpisem, budou moci tyto výsledky vidět v DIPSY po zadání identifikačního kódu. Ostatní uchazeči budou mít záznamové archy a výsledky k dispozici ve spisu ve škole, ve které konali jednotnou zkoušku. V této škole bude možné nahlédnout do vyplněných záznamových archů a vyhodnocení jednotné zkoušky. Nahlédnout do spisu na naší škole je možné od 10. do 14. května 2024. Ing. Lenka Kubátová, ředitelka

Příspěvky SPOA

Příspěvky SPOA ve výši 450 Kč je možné platit na bankovní účet č.: 561273359/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu žáka.

Finále soutěže Navrhni projekt

Dne 17. dubna 2024 se uskutečnilo finále celostátní soutěže Navrhni projekt.

Náš tým byl ohodnocen jako nejlepší za Jihočeský kraj a postoupil do posledního finálového kola této soutěže, které se konalo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Praze.

Žáci se umístili na skvělém sdíleném 4. místě (4. – 8. místo v ČR) s projektem Finanční gramotnost.

Gratulujeme ke skvělé reprezentaci školy. Anno, Terezo a Nicolasi – děkujeme!

Veletrh studentských firem v Praze

Dne 10. dubna proběhl v Galerii Harfa v Praze veletrh studentských firem. Zákazníci mohli zakoupit produkty od celkem 45 studentských firem z celé republiky. I naše studentská firma MEJDLO se na tuto akci velmi dobře připravila. Zákazníky lákala barevnou výzdobou svého stánku a mnoha druhy svých produktů. Prodej podporoval i maskot, který měl pro zákazníky připravené letáky a vizitky. Žáci museli upoutat pozornost návštěvníků tříminutovou prezentací na pódiu a přesvědčit zákazníky ke koupi. A aby se žáci na tento veletrh vůbec dostali, museli zpracovat rozsáhlou dokumentaci. Kromě výroční zprávy, která zahrnuje finanční výsledky, finanční analýzu, účetní výkazy, zjednodušený business plán, shrnutí marketingové činnosti i výhled do budoucna, zpracovali reprezentativní logo, vytvořili promo video.

Děkujeme týmu MEJDLO za velmi dobrou práci. Oceňujeme iniciativu a nasazení vynaložené na reprezentaci naší školy!

eTwinning Světový den vody

Dne 22.3.2024 se uskutečnil Světový den vody a jako projektová skupina jsme pořádali akci, kde žáci naší školy mohli získat sladkou odměnu za skládání papírových lodiček a odpovídali na otázky. Akce probíhala o velké přestávce v budově školy. Příprava na den „D“  začala zdobením nástěnky a tabule,  informovali jsme prostřednictvím školního rozhlasu, aby se o tomto dni dozvědělo co nejvíce studentů. O velké přestávce jsme přinesli stoly, židle, tabuli, papíry a sladkosti a akce mohla začít. Poté začali chodit žáci a po splnění úkolu dostali sladkou odměnu. Zapsala: Zuzka Tomášková a Míša Hosová

Tisková zpráva Statutárního města Českých Budějovic a představení projektu pro DDM

Co si o projektech myslí primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová?

To a ještě mnohem více se dočtete v tiskové zprávě Statutárního města Českých Budějovic (odkaz zde).

Zároveň bychom Vám rádi představili jeden ze soutěžních projektů – bezbariérovou učebnu pro Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Nyní je cílem pomoci DDM tento projekt opravdu zrealizovat. Doufáme, že se to brzy povede.

Úspěšní absolventi státní zkoušky z psaní na klávesnici

Předposlední březnový týden obdrželo třináct studentů z řad letošních třeťáků a čtvrťáků vysvědčení o státní zkoušce z psaní na klávesnici. Tato zkouška, kterou skládali v pátek 16. února 2024 pod dohledem zkušební komisařky Ing. Hany Augustinové, v sobě zahrnuje 10minutový opis (je třeba psát rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 %) a vyhotovení obchodního dopisu a tabulky (s max. dvěma hrubými chybami).

Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto vysvědčení vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech.

Postoupili jsme do finále soutěže Navrhni projekt

Dnes se uskutečnilo další kolo soutěže Navrhni projekt na regionální úrovni. Mezi sebou se utkalo sedm nejlepších projektů Jihočeského, Ústeckého a Olomouckého kraje.

Oba týmy naší školy předvedly vynikající výkony.

Projekt zabývající se finanční gramotností obsadil v těžké konkurenci úžasné 2. místo a postoupil do finále nejlepších osmi týmů, které se uskuteční na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Praze. Gratulujeme Nicolasovi, Anně a Tereze z 2.C. Váš postup je zasloužený.

Druhý tým, s projektem bezbariérové venkovní učebny pro Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích, se umístil na krásném 4. – 7. místě. K výsledku gratulujeme Natálii, Andree, Dominice a Tomášovi z 2.C.

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a držíme palce do finále.