Profil absolventa

Ekonomické lyceum

Název ŠVP Ekonomické lyceum
Kód a název oboru vzdělávání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání čtyřleté denní studium
Platnost od 1. 9. 2019 počínaje prvním ročníkem

Uplatnění absolventa v praxi
Odborné kompetence absolventa

Obchodní akademie

Název ŠVP Obchodní akademie
Kód a název oboru vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie
Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání čtyřleté denní studium
Platnost od 1. 9. 2019 počínaje prvním ročníkem

Uplatnění absolventa v praxi
Odborné kompetence absolventa