Uplatnění absolventa EL

Absolvent oboru vzdělání ekonomické lyceum je připraven na další studium, zejména na ekonomických a právnických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd.

Osvojené klíčové kompetence, základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání jsou předpokladem i pro dobré uplatnění na trhu práce při výkonu ekonomických a administrativních činností ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, obchodu, cestovním ruchu, peněžnictví a pojišťovnictví, veřejné správě, a to v organizacích s různou právní formou, nebo pro zahájení vlastního podnikání.