České Budějovice,Husova 1

Uplatnění absolventa EL

Absolvent oboru vzdělání ekonomické lyceum je připraven především na další studium, zejména na ekonomických, právnických a dalších humanitních fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách s obdobným zaměřením.

Osvojené klíčové kompetence a základy odborného vzdělávání absolventa zajišťují jeho uplatnění na trhu práce. Absolvent je připraven vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, poradenské a další činnosti ve firmách, ve službách, v cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy např. zpracování podkladů k provádění účetních uzávěrek, statistickou a rozborovou činnost, vedení evidence zaměstnanců a majetku, vedení daňové evidence, zajišťování informačního a poradenského servisu v obchodu a cestovním ruchu, zajišťování odborných administrativně technických činností, zajišťování vzdělávání zaměstnanců, příprava podkladů a účast na obchodních jednáních, komplexní zpracování