České Budějovice,Husova 1

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

Využijte možnosti vyzkoušet si atmosféru přijímacích zkoušek
v sobotu 26. ledna 2019 od 10:00 h do 13:15 h, prezence od 9:30 h.

Testy: ČJL a MAT od Cermatu.     → Časový harmonogram (pdf)

Pomůcky: psací a rýsovací potřeby

Poplatek: 200 Kč (vybírán hotově při prezenci)

Zájemce prosíme, aby se přihlásili do pátku 18. 1. 2019 do 12 hodin na e-mailovou adresu skola@oacb.cz.

Výsledky budou zveřejněny na stránkách školy pod přiděleným registračním číslem.

Zadání testů od Cermatu je pouze v jedné variantě, tzn., pokud se zájemce přihlásí na Přijímací zkoušky nanečisto na jiné škole, bude obsah testů stejný.