PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

Termín: sobota 20. 1. 2024 od 10:00 do 13:15

Prezence: od 9:15 do 9:50 – přidělení registračního čísla

 

Informace o přijímací zkoušce nanečisto

Z veřejně přístupných zadání testů vybereme ilustrační test z roku 2020.

Pokud chce uchazeč získat co nejobjektivnější výsledek, doporučujeme vynechat tento test při procvičování.

Pomůcky: propiska (negumovatelná), rýsovací potřeby

Při zkoušce nelze využít kalkulačku, mobilní telefon, chytré hodinky.

Zveřejnění výsledků zkoušky na webové stránce oacb.cz pod registračním číslem 24. 1. 2024.

 

Časový rozvrh konání testů

Předmět Začátek administrace zkoušky v učebně Úvodní administrace (min) Zkouška (min/předpoklad) Závěrečná administrace (min)
Český jazyk a literatura 10:00 15 60 (10:15–11:15) 5
Matematika 11:45 15 70 (12:00–13:10) 5