Základní informace

Název organizace: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1
Sídlo organizace: Husova třída 1849/1, 370 01 České Budějovice
Identifikační číslo: 60076046 škola
RedIZO: 600008045
Ředitelka: Ing. Lenka Kubátová
Zástupce ředitelky: Mgr. Ivana Pláteníková
 
Právní forma: příspěvková organizace
Číslo účtu: 213202618 /0300
 
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 
Obory: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
  63-41-M/02 Obchodní akademie
 
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma studia: čtyřleté denní
 
Profil zadavatele:   nabídkaGORDION


Historie školy