České Budějovice,Husova 1

Školská rada

Školská rada od 1. 9. 2017

 • za pedagogické pracovníky školy
  • Mgr. Hana Číhalová
  • Ing. Eva Lederová
 • za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky
  • Monika Pánková (doplňovací volby 29. 6. 2018)
  • Anna Vachová
 • za zřizovatele školy (jmenování Radou Jihočeského kraje)
  • Ing. Petr Lamač
  • Ing. Miroslav Nejedlý

 

Předseda školské rady: Mgr. Hana Číhalová

Sdělení ředitelky školy č.8/2017
Sdělení ředitelky školy č.8/2017 – dodatek č. 1