Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Soukupová
e-mail: jsoukupova@oacb.cz
mobil: +420 722 444 980
Konzultační hodiny: kdykoliv po dohodě