České Budějovice,Husova 1

Učitelé

  Jméno   E-mail Kabinet Třídní učitel
  Mgr. Pavel Bach   pbach@oacb.cz TV 1.C
  Mgr. et Mgr. Blanka Borovková   bborovkova@oacb.cz 5
  Ing. Pavla Boxanová   pboxanova@oacb.cz 9 4.C
  Mgr. Radka Čadková   rcadkova@oacb.cz kancelář
  Ing. Hana Čekalová   hcekalova@oacb.cz 27
  Mgr. Hana Číhalová   hcihalova@oacb.cz 47 4.B
  PaedDr. Barbora Daňhová   bdanhova@oacb.cz 43
  Mgr. Jana Doležalová   jdolezalova@oacb.cz 43 3.B
  Ing. Renata Dufková   rdufkova@oacb.cz 25  1.AL
  Mgr. Miroslava Hudková   mhudkova@oacb.cz TV
  Ing. Daniela Jindrová   djindrova@oacb.cz 5
  Mgr. Vojtěch Kačer   vkacer@oacb.cz TV
  Ing. Lenka Kubátová   lkubatova@oacb.cz ředitelna
  Ing. Eva Lederová   elederova@oacb.cz 5
  Mgr. Zdeněk Linhart   zlinhart@oacb.cz TV
  Mgr. Vladimíra Machová   vmachova@oacb.cz 47
  Mgr. Alena Malíková  amalikova@oacb.cz 51 2.AL
  Mgr. Jitka Michalová   jmichalova@oacb.cz 9  4.AL
  Mgr. Jiří Novák   jnovak@oacb.cz 25 1.B
  Mgr. Miloš Nygrýn   mnygryn@oacb.cz 29
  Mgr. Petr Pánek   ppanek@oacb.cz informační centrum  3.C
  Mgr. Veronika Pešková   vpeskova@oacb.cz 51
  Mgr. Ivana Pláteníková   iplatenikova@oacb.cz 28
  Mgr. Daniela Pokorná   dpokorna@oacb.cz 27 3.AL
  Mgr. Jana Soukupová   jsoukupova@oacb.cz 28 2.B
  Mgr. Irena Vacíková   ivacikova@oacb.cz 43
  Ing. Hedvika Váňová   hvanova@oacb.cz 29
  Ing. Kristýna Vrhelová   kvrhelova@oacb.cz 25 2.C