Třídy

 

Třída Název oboru Kmenová učebna Třídní učitel
1.AL Ekonomické lyceum 52 Mgr. Jana Soukupová
1.B Obchodní akademie 6 Ing. Renata Dufková
1.C Obchodní akademie 50 Mgr. Pavel Bach
2.AL Ekonomické lyceum 48 Ing. Kristýna Vrhelová
2.B Obchodní akademie 46 Mgr. Hana Číhalová
2.C Obchodní akademie 10 Ing. Stanislava Velcová
3.AL Ekonomické lyceum 20 Ing. Pavla Boxanová
3.B Obchodní akademie 11 Mgr. Jana Doležalová
3.C Obchodní akademie 12 Mgr. Petr Pánek
4.AL Ekonomické lyceum 21 Ing. Hana Čekalová
4.B Obchodní akademie 18 Mgr. Jitka Michalová
4.C Obchodní akademie 19 Mgr. Ivana Pláteníková