České Budějovice,Husova 1

Třídy

Třída Název oboru Kmenová učebna Třídní učitel Kontakt
1.AL Ekonomické lyceum 50 Ing. Renata Dufková rdufkova@oacb.cz
1.B Obchodní akademie 6 Mgr. Jiří Novák jnovak@oacb.cz
1.C Obchodní akademie 52 Mgr. Pavel Bach pbach@oacb.cz
2.AL Ekonomické lyceum 46 Mgr. Alena Malíková  amalikova@oacb.cz
2.B Obchodní akademie 48 Mgr. Jana Soukupová jsoukupova@oacb.cz
2.C Obchodní akademie 10 Ing. Kristýna Vrhelová kvrhelova@oacb.cz
3.AL Ekonomické lyceum 11 Mgr. Daniela Pokorná  dpokorna@oacb.cz
3.B Obchodní akademie 12 Mgr. Jana Doležalová jdolezalova@oacb.cz
3.C Obchodní akademie 17 Mgr. Petr Pánek ppanek@oacb.cz
4.AL Ekonomické lyceum 21 Mgr. Jitka Michalová  jmichalova@oacb.cz
4.B Obchodní akademie 18 Mgr. Hana Číhalová hcihalova@oacb.cz
4.C Obchodní akademie 19 Ing. Pavla Boxanová pboxanova@oacb.cz