České Budějovice,Husova 1

Uplatnění absolventa OA

Absolvent oboru obchodní akademie se uplatní především při výkonu ekonomických a administrativních činností v organizacích všech právních forem. Absolventi mohou vykonávat například tato povolání: ekonom, marketingový pracovník, všeobecný a mzdový účetní, obchodní referent, bankovní a pojišťovací pracovník, referent ve státní správě, administrativní pracovník, obchodní zástupce aj. Absolvent se uplatní i při vedení personální agendy. Vzdělávací program vytváří také předpoklady pro to, aby
absolvent rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Absolvent oboru obchodní akademie používá dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá běžné programové vybavení počítače. Je veden k dodržování právních norem, obchodní etiky a pravidel společenského chování.

Absolvent má možnost studovat na ekonomických, příp. na právnických nebo pedagogických fakultách vysokých škol a na vyšších
odborných školách s ekonomickým a sociálním zaměřením.