Uplatnění absolventa OA

Absolvent oboru vzdělání obchodní akademie využívá při uplatnění na trhu práce základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání především při výkonu ekonomických a administrativních činností ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, obchodu, cestovním ruchu, peněžnictví a pojišťovnictví, veřejné správě, a to v organizacích s různou právní formou. Vhodné uplatnění může nalézt v pracovní pozici ekonoma, účetního, obchodního zástupce, asistenta, referenta atp. Vzdělávací program vytváří také předpoklady pro to, aby absolvent rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Osvojené klíčové kompetence a základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání může absolvent využít k dalšímu studiu především na ekonomických fakultách vysokých škol a na vyšších odborných školách s ekonomickým zaměřením.