Lenka Kubátová

1 2 3 5

Zahájení školního roku

1. září – začátek školního roku 2023/2024
4. září – zahájení výuky ve školním roce 2023/2024
1. ročník – třídnické hodiny od 7:55 do 10:30 (1.-3. vyučovací hodinu)
2.-4. ročník – třídnické hodiny od 7:55 do 9:35 (1.-2. vyučovací hodinu)
5. září – výuka podle rozvrhu mimo tříd 1. A a 1. B
1. A – adaptační kurz mimo České Budějovice od 5. 9. do 6. 9.
1. B – adaptační kurz v Českých Budějovicích 5. 9.
1. B – adaptační kurz mimo České Budějovice od 6. 9. do 7. 9.
(Adaptační kurz třídy 1. C se koná od 7. 9. do 8. 9.)
Příjemný konec prázdnin a brzy na shledanou.

Vstupní test z ANJ 1. ročník 2023/2024

Žádáme žáky budoucího 1. ročníku, kteří odevzdali zápisový lístek a jsou přijati ke studiu od 1. 9. 2023 k vykonání vstupního testu z ANJ dne 19. 6. 2023 od 14:30 do 16:00.
Na základě výsledků tohoto testu budou žáci rozděleni podle stupně jazykové úrovně do studijních skupin, abychom vytvořili lepší předpoklady pro diferenciaci ve výuce ANJ.
(Žákům, kteří nevykonali vstupní test z ANJ, je stanoven náhradní termín 4. 9. 2023 od 10:50.)
Ing. Lenka Kubátová, ředitelka

Informační schůzka 1. ročník 2023/2024

Zveme zákonné zástupce do naší školy na informační odpoledne dne 19. 6. od 16:00 h. Sdělené informace budou následně zveřejněny na webových stránkách školy.
Ing. Lenka Kubátová, ředitelka

Dotační program

Podpora rodin s dětmi do 3 let do dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity v 1. pololetí šk. roku 2022/2023. Zahájení příjmu žádostí o dotaci 15. 9. 2022. Pravidla dotačního programu: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze.

Zahájení školního roku


1. září 2022 jsme na naší škole zahájili nový školní rok ve 12 třídách s 334 žáky, kteří se budou v průběhu školního roku setkávat s 31 učiteli. Bylo příjemné vidět usměvavé žáky a učitele. Do nového školního roku nám přeji co nejvíce dní prezenční výuky a dosažení nových úspěchů. Ing. Lenka Kubátová, ředitelka

1 2 3 5