Lenka Kubátová

1 2 3 5

Informace pro přijaté žáky do 1. ročníku šk. roku 2024/2025

Třídní schůzka rodičů žáků budoucího 1. ročníku dne 17. 6. 2024 od 15:30.
Vstupní test z anglického jazyka dne 17. 6. 2024 od 15:30 do 16:50.
Volbu druhého cizího jazyka (NEJ nebo FRJ) sdělit v e-mailu (skola@oacb.cz) do 10. 6. 2024.
Podrobné informace jsou uvedené v e-mailu odeslaném na adresu zákonného zástupce přijatého žáka.

Pro uchazeče o studium – nahlížení do spisu

Výsledky jednotné zkoušky budou škole k dispozici pravděpodobně 6. května 2024.
Uchazeči, kteří podali přihlášku elektronicky, budou moci vyplněné záznamové archy a vyhodnocení jednotné zkoušky vidět v DIPSY po přihlášení. Uchazeči, kteří podali přihlášku výpisem, budou moci tyto výsledky vidět v DIPSY po zadání identifikačního kódu. Ostatní uchazeči budou mít záznamové archy a výsledky k dispozici ve spisu ve škole, ve které konali jednotnou zkoušku. V této škole bude možné nahlédnout do vyplněných záznamových archů a vyhodnocení jednotné zkoušky. Nahlédnout do spisu na naší škole je možné od 10. do 14. května 2024. Ing. Lenka Kubátová, ředitelka

Zahájení školního roku

1. září – začátek školního roku 2023/2024
4. září – zahájení výuky ve školním roce 2023/2024
1. ročník – třídnické hodiny od 7:55 do 10:30 (1.-3. vyučovací hodinu)
2.-4. ročník – třídnické hodiny od 7:55 do 9:35 (1.-2. vyučovací hodinu)
5. září – výuka podle rozvrhu mimo tříd 1. A a 1. B
1. A – adaptační kurz mimo České Budějovice od 5. 9. do 6. 9.
1. B – adaptační kurz v Českých Budějovicích 5. 9.
1. B – adaptační kurz mimo České Budějovice od 6. 9. do 7. 9.
(Adaptační kurz třídy 1. C se koná od 7. 9. do 8. 9.)
Příjemný konec prázdnin a brzy na shledanou.

Vstupní test z ANJ 1. ročník 2023/2024

Žádáme žáky budoucího 1. ročníku, kteří odevzdali zápisový lístek a jsou přijati ke studiu od 1. 9. 2023 k vykonání vstupního testu z ANJ dne 19. 6. 2023 od 14:30 do 16:00.
Na základě výsledků tohoto testu budou žáci rozděleni podle stupně jazykové úrovně do studijních skupin, abychom vytvořili lepší předpoklady pro diferenciaci ve výuce ANJ.
(Žákům, kteří nevykonali vstupní test z ANJ, je stanoven náhradní termín 4. 9. 2023 od 10:50.)
Ing. Lenka Kubátová, ředitelka

Informační schůzka 1. ročník 2023/2024

Zveme zákonné zástupce do naší školy na informační odpoledne dne 19. 6. od 16:00 h. Sdělené informace budou následně zveřejněny na webových stránkách školy.
Ing. Lenka Kubátová, ředitelka

Dotační program

Podpora rodin s dětmi do 3 let do dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity v 1. pololetí šk. roku 2022/2023. Zahájení příjmu žádostí o dotaci 15. 9. 2022. Pravidla dotačního programu: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze.

1 2 3 5