Lenka Kubátová

1 2 3 5

Vstupní test z ANJ 1. ročník 2023/2024

Žádáme žáky budoucího 1. ročníku, kteří odevzdali zápisový lístek a jsou přijati ke studiu od 1. 9. 2023 k vykonání vstupního testu z ANJ dne 19. 6. 2023 od 14:30 do 16:00.
Na základě výsledků tohoto testu budou žáci rozděleni podle stupně jazykové úrovně do studijních skupin, abychom vytvořili lepší předpoklady pro diferenciaci ve výuce ANJ. V případě neúčasti bude stanoven náhradní termín v posledním týdnu v srpnu 2023.
Ing. Lenka Kubátová, ředitelka

Informační schůzka 1. ročník 2023/2024

Zveme zákonné zástupce do naší školy na informační odpoledne dne 19. 6. od 16:00 h. Sdělené informace budou následně zveřejněny na webových stránkách školy.
Ing. Lenka Kubátová, ředitelka

Dotační program

Podpora rodin s dětmi do 3 let do dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity v 1. pololetí šk. roku 2022/2023. Zahájení příjmu žádostí o dotaci 15. 9. 2022. Pravidla dotačního programu: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze.

Zahájení školního roku


1. září 2022 jsme na naší škole zahájili nový školní rok ve 12 třídách s 334 žáky, kteří se budou v průběhu školního roku setkávat s 31 učiteli. Bylo příjemné vidět usměvavé žáky a učitele. Do nového školního roku nám přeji co nejvíce dní prezenční výuky a dosažení nových úspěchů. Ing. Lenka Kubátová, ředitelka

Zrušený Den otevřených dveří

Dne 15. 1. 2022 se nekoná Den otevřených dveří z důvodu předpokládaného zhoršení epidemiologické situace.
Zájemci o informace se mohou zúčastnit Online burzy JHK (burzyskol.cz), která proběhne 11. 1. až 13. 1. 2022.
V případě zájmu o individuální prohlídku školy bude zahájeno rezervování termínů 17. 1. 2022 na tel. č. 387 312 106.

1 2 3 5