Zahájení školního roku

1. září – začátek školního roku 2023/2024
4. září – zahájení výuky ve školním roce 2023/2024
1. ročník – třídnické hodiny od 7:55 do 10:30 (1.-3. vyučovací hodinu)
2.-4. ročník – třídnické hodiny od 7:55 do 9:35 (1.-2. vyučovací hodinu)
5. září – výuka podle rozvrhu mimo tříd 1. A a 1. B
1. A – adaptační kurz mimo České Budějovice od 5. 9. do 6. 9.
1. B – adaptační kurz v Českých Budějovicích 5. 9.
1. B – adaptační kurz mimo České Budějovice od 6. 9. do 7. 9.
(Adaptační kurz třídy 1. C se koná od 7. 9. do 8. 9.)
Příjemný konec prázdnin a brzy na shledanou.