Náhradní termín – vstupní test z ANJ

Žákům 1. ročníku, kteří se neúčastnili vstupního textu z anglického jazyka, je stanoven náhradní termín dne 4. 9. 2023 od 10:50 do 12:30.