Lenka Kubátová

Provoz školy – výuka od 4. 1. 2021

Ve všech ročnících probíhá výuka distančním způsobem.
Jsou umožněny konzultace „jeden žák + jeden učitel“.
Osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky.
Vstup třetích osob je možný jen v nezbytně nutných případech.
Škola je přístupná každý den od 7:00 do 15:00.

Výuka ve 3. stupni opatření PES

Prezenční výuka žáků 4. ročníku.
Rotační prezenční výuka žáků 1.-3. ročníku:

  • lichý týden – 1. AL, 1. B, 1. C, 2. AL, 2.B
  • sudý týden – 2. C, 3. Al, 3. B, 3. C

Umožněny prezenční konzultace.
Vstup třetích osob do budovy je možný pouze v důvodných případech.

Provoz školy – výuka od 7. 12. 2020

Platí stanovené podmínky provozu a vnitřního režimu školy.
Ve všech prostorách školy je povinnost nošení roušky.

Pokračování prezenční výuky žáků 4. ročníku.
Rotační prezenční výuka žáků 1.-3. ročníku:
1. týden od 7. 12. 2020 – třídy  1. AL, 1. B, 1. C, 2. AL, 2. B
2. týden od 14. 12. 2020 – třídy 2. C, 3. AL, 3. B, 3. C
Oznámení pro žáky v systému Bakaláři:
Využívání šatny.
Organizace hodin tělesné výchovy.

Umožněny prezenční konzultace.
Vstup třetích osob do budovy je možný pouze v důvodných případech.

Prezenční výuka 4. ročníku od 25. 11. 2020

Platí stanovené podmínky provozu a vnitřního režimu školy.
Ve všech prostorách školy je povinnost nošení roušky.
Žáci nemají přístup do šatny. Nepřezouvají se.
V učebnách se musí větrat 5 minut na začátku, uprostřed a na konci každé hodiny.
Hodiny tělesné výchovy jsou zrušené.
Individuální konzultace s vyučujícím ve škole může využívat žák 1.–4. ročníku.
Vstup třetích osob do budovy je možný pouze v důvodných případech.

Provoz školy – výuka od 18. 11. 2020

Pokračuje výuka distančním způsobem.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace – jeden žák + jeden učitel.
Informace k organizaci konzultací budou oznámeny v systému Bakaláři.
Žák nebo zákonný zástupce žáka si může po dohodě s vyučujícím vyzvednout v kanceláři školy nové učebnice, příp. ICT techniku.
Osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Třídní schůzky 19. 11. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

při distančním vzdělávání využíváme digitální technologie, abychom se mohli se žáky alespoň slyšet. Rádi bychom se i s Vámi setkali alespoň na dálku.

Dne 19. 11. 2020 od 16:00 se budou konat třídní schůzky on-line. Na třídních schůzkách se můžete informovat o současné situaci ve výuce, o přístupu žáků k výuce a jejich výsledcích.

Třídní učitelé Vás pozvou na třídní schůzku prostřednictvím aplikace Teams. Do schůzky se připojíte pomocí přihlašovacích údajů žáka. V případě zájmu o rozhovor s jednotlivými vyučujícími si můžete sjednat individuální schůzku (zaslání e-mailu, využití chatu žáka v aplikaci Teams).

Přeji Vám pevné zdraví a příjemný podzimní čas

Lenka Kubátová