Lenka Kubátová

Prodloužení podzimních prázdnin

V návaznosti na usnesení vlády MŠMT rozhodlo stanovit odlišně organizaci školního roku podle § 24 odst. 3 školského zákona. Dny 26. října a 27. října 2020 jsou volné dny. V těchto dnech je zakázána osobní přítomnost žáků střední školy ve škole a nebude probíhat distanční vzdělávání.

Distanční výuka od 12. 10. 2020

Od 12. 10. do 23. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. V tomto období bude probíhat distanční výuka, která je pro žáky povinná. Základní pravidla pro distanční vzdělávání jsou uvedena ve školním řádu v části 9 (platnost od 1. 10. 2020).

Postup školy při výskytu nákazy covid-19

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Hygienická opatření zavedená ve šk. roce 2020/2021

  • u vchodů do školy umístěny bezdotykové stojany na dezinfekce
  • v každé třídě k dispozici tekuté mýdlo, dezinfekce a zásobníky s jednorázovými ručníky
  • teplá voda zajištěna po celou dobu výuky
  • v rozvrhu nastaveno minimální stěhování tříd z kmenové učebny do jiné učebny

Zahájení školního roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018 v 7:55 h třídnickými hodinami.
Výuka potrvá v 1. ročníku do 11:30 h a ve vyšších ročnících do 8:40 h.
V úterý 4. 9. 2018 probíhá výuka podle rozvrhu mimo 1. hodiny 1. ročníku, kdy se budou konat třídnické hodiny.

Ing. Lenka Kubátová, ředitelka