Lenka Kubátová

Zahájení školního roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018 v 7:55 h třídnickými hodinami.
Výuka potrvá v 1. ročníku do 11:30 h a ve vyšších ročnících do 8:40 h.
V úterý 4. 9. 2018 probíhá výuka podle rozvrhu mimo 1. hodiny 1. ročníku, kdy se budou konat třídnické hodiny.

Ing. Lenka Kubátová, ředitelka