Distanční výuka od 12. 10. 2020

Od 12. 10. do 23. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. V tomto období bude probíhat distanční výuka, která je pro žáky povinná. Základní pravidla pro distanční vzdělávání jsou uvedena ve školním řádu v části 9 (platnost od 1. 10. 2020).