Hygienická opatření zavedená ve šk. roce 2020/2021

  • u vchodů do školy umístěny bezdotykové stojany na dezinfekce
  • v každé třídě k dispozici tekuté mýdlo, dezinfekce a zásobníky s jednorázovými ručníky
  • teplá voda zajištěna po celou dobu výuky
  • v rozvrhu nastaveno minimální stěhování tříd z kmenové učebny do jiné učebny