Lenka Kubátová

Prezenční výuka 4. ročníku od 25. 11. 2020

Platí stanovené podmínky provozu a vnitřního režimu školy.
Ve všech prostorách školy je povinnost nošení roušky.
Žáci nemají přístup do šatny. Nepřezouvají se.
V učebnách se musí větrat 5 minut na začátku, uprostřed a na konci každé hodiny.
Hodiny tělesné výchovy jsou zrušené.
Individuální konzultace s vyučujícím ve škole může využívat žák 1.–4. ročníku.
Vstup třetích osob do budovy je možný pouze v důvodných případech.

Provoz školy – výuka od 18. 11. 2020

Pokračuje výuka distančním způsobem.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace – jeden žák + jeden učitel.
Informace k organizaci konzultací budou oznámeny v systému Bakaláři.
Žák nebo zákonný zástupce žáka si může po dohodě s vyučujícím vyzvednout v kanceláři školy nové učebnice, příp. ICT techniku.
Osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Třídní schůzky 19. 11. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

při distančním vzdělávání využíváme digitální technologie, abychom se mohli se žáky alespoň slyšet. Rádi bychom se i s Vámi setkali alespoň na dálku.

Dne 19. 11. 2020 od 16:00 se budou konat třídní schůzky on-line. Na třídních schůzkách se můžete informovat o současné situaci ve výuce, o přístupu žáků k výuce a jejich výsledcích.

Třídní učitelé Vás pozvou na třídní schůzku prostřednictvím aplikace Teams. Do schůzky se připojíte pomocí přihlašovacích údajů žáka. V případě zájmu o rozhovor s jednotlivými vyučujícími si můžete sjednat individuální schůzku (zaslání e-mailu, využití chatu žáka v aplikaci Teams).

Přeji Vám pevné zdraví a příjemný podzimní čas

Lenka Kubátová

Schůzka se zákonnými zástupci žáků 1. ročníku

Ve středu 7. 10. 2020 od 16:00 se uskutečnila informační schůzka třídních učitelů se zákonnými zástupci žáků 1. ročníku. Tradiční setkání rodičů a budoucích žáků 1. ročníku, které se koná vždy v měsíci červnu, bylo zrušeno z důvodu epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19. Celý článek

Prodloužení podzimních prázdnin

V návaznosti na usnesení vlády MŠMT rozhodlo stanovit odlišně organizaci školního roku podle § 24 odst. 3 školského zákona. Dny 26. října a 27. října 2020 jsou volné dny. V těchto dnech je zakázána osobní přítomnost žáků střední školy ve škole a nebude probíhat distanční vzdělávání.

Distanční výuka od 12. 10. 2020

Od 12. 10. do 23. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. V tomto období bude probíhat distanční výuka, která je pro žáky povinná. Základní pravidla pro distanční vzdělávání jsou uvedena ve školním řádu v části 9 (platnost od 1. 10. 2020).