eTwinning Světový den vody

Dne 22.3.2024 se uskutečnil Světový den vody a jako projektová skupina jsme pořádali akci, kde žáci naší školy mohli získat sladkou odměnu za skládání papírových lodiček a odpovídali na otázky. Akce probíhala o velké přestávce v budově školy. Příprava na den „D“  začala zdobením nástěnky a tabule,  informovali jsme prostřednictvím školního rozhlasu, aby se o tomto dni dozvědělo co nejvíce studentů. O velké přestávce jsme přinesli stoly, židle, tabuli, papíry a sladkosti a akce mohla začít. Poté začali chodit žáci a po splnění úkolu dostali sladkou odměnu. Zapsala: Zuzka Tomášková a Míša Hosová