Marta Krejčí

EXKURZE ČNB

Dne 21.6.2023 se studenti druhých ročníků zúčastnili exkurze v pražské centrální bance s názvem Lidé a peníze. O úvodní slovo se postaral krátký komiksový  film a seznámil s funkcemi ČNB. Následovala prohlídka trezoru, ve kterém je umístěna expozice.  Masivní vstupní dveře zaujaly každého návštěvníka. „Tahákem“ výstavy je 130 kg zlatá mince, která se nachází uprostřed trezoru. Po obvodu byly bezpečnostní schránky a historie peněz od směnného obchodu až po současnost. Závěrem si každý návštěvník mohl potěžkat cihlu zlata.

Muzeum OA ožilo

V rámci předmětu Písemná a elektronická komunikace si studenti prvních ročníků vyzkoušeli psaní na strojích, které předcházely dnešní formě výuky PEK.  S dovednostmi, které v uplynulém školním roce získali, měli možnost porovnat dnešní psaní na klávesnici ve Word s psaním na manuálních a elektronických psacích strojích. Třídou se směrem k vyučujícím šířily dotazy: „Jak se mazala chybně napsaná písmena?“, “ Jak se dělaly kopie napsaného textu?“ , „paní učitelko, proč mi to nepíše?“ a jiné úsměvné situace.

Workshop JobDay Mondi Bupak, s.r.o.

V pátek 17.2.2023 navštívili studenti 1.B výrobu vlnité lepenky v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeskáho kraje III. Přivítání se ujal nový generální ředitel firmy Mondi Bupak z Rakouska. Určitě všechny překvapil svým mladým věkem a milými uvítacími slovy. Studenti získali mnoho nových informací, jak opravdu firma funguje, jak složité procesy probíhají i ve zdánlivě jednoduché výrobě lepenkových obalů, jaké BOZP musí firma dodržovat a jak se snaží pro své zaměstnance zajistit co nejbezpečnější prostředí. Závěrem exkurze studenti v týmech řešili kvíz, kde ověřili, co si zapamatovali.

Obrovský úspěch – 1. místo v celostátní soutěži v účetnictví MD – DAL

Ve dnech 25. – 26. 1. 2023 se dva naši studenti David Ernest a Kristýna Pražáková zúčastnili finálového kola účetní soutěže.

Po slavnostním zahájení se účtaři rozešli do přidělených učeben, kde se v časovém limitu 4*60 minut museli „proúčtovat“ a „propočítat“ šestnácti stranami účetních případů certifikované části. Už večer bylo jasné, že se jedná o velmi silný 16. ročník soutěže, protože na potřebných 60 % k získání certifikátu dosáhlo 40 studentů a dva z nich získali z celkových 100 bodů 99.

Druhý den byl na programu elektronický znalostní test z účetnictví v počítačových učebnách. Také ve druhé části účetního klání bylo studenty dosaženo nadstandardních výsledků, mnozí měli úspěšnost více než 92 %!

První místo získal DAVID ERNEST ze 4.B, kterému patří velká gratulace. David dosáhl v certifikované části 99 bodů, ve znalostní testu 94 %, a to už je výkon!

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy, velikou radost udělal nejen sobě, ale nám všem. Na tomto místě poděkování patří také paní ředitelce Kubátové, která Davida třetí rok účetnictví vyučuje a paní učitelce Vrhelové, která na soutěž Davida a Kristýnu připravovala. DĚKUJEME!!

Přednáška na téma: Hospodářská kriminalita

V pátek 16.12.2022 se studenti druhých ročníků zúčastnili přednášky zaměřené na internetové podvody. Zkušenosti z praxe vyšetřovatele na oddělení hospodářské kriminality Policie ČR zprostředkoval nadpraporčík David Svinka. Úvod patřil aplikaci Mentimeter, kde studenti pomocí mobilů odpovídali na otázku: “ Jaká je vaše nejoblíbenější činnost na internetu?“. Největším písmem, tedy nejčastější odpověď byla sociální sítě, kterými předáška začala.

Během 45 minut zazněly čtyři nejdůležitější poznatky, na které studenti odpovídali závěrem v aplikaci Kahoot!, kam se znovu připojili.  Vítězem se stala Alex Bednářová ze II. B. Gratulujeme!

Mám na to MONEY?

Úvodní setkání projektových partnerů eTwinningového projektu Mám na to MONEY? se konalo 21.11.2022. Na necelou hodinu jsme se nechali vtáhnout do světa osobních financí. Webinář Jak na kapesné vedl p. Andrej Nejedlík. Studentům OA Stará Ľubovňa, OA České Budějovice, SOŠ automobilov a podnikání ze Sence a polským studentům WV Licea Bydgoszczzo nenáročnou formou ukázal, že i z malé částky může být časem suma velká. Nenabízel finanční produkty, ale vysvětlil nám, jak zdravě hospodařit se svými penězi. Na závěr uvedl, že jak budou studenti zacházet se svým kapesným dnes, tak v budoucnosti budou nakládat se svým domácím rozpočtem.

Zážitková ekonomika 1.B

Naši noví prváci se stali pilotní skupinou, která si vyzkoušela začátek výuky ekonomie trochu netradičně. Úvodní hodina byla věnována videu o Milanu Reindlovi, který jako jediný Čech, je zaměstnancem dánského výrobce Lega. Navrhuje a skládá stavebnice.

Prvním úkolem bylo odpovědět na otázky spojené s Reindlovou motivací proč lego začal skládat a potřebou se v dovednosti zdokonalovat. Následoval výklad teorie potřeb a Maslowovy pyramidy potřeb.

Další fází zážitkové ekonomie byla výroba prototypu hračky. Studenti si chvíli zahráli na firmu, která se zabývá vývojem a výrobou hraček pro děti. Úkolem bylo navrhnout a vytvořit prototyp hračky. Byli rozděleni do 7 skupin po 4 studentech, aby za dvě vyučovací hodiny vyrobili hračku. Během výroby do pracovních listů zapisovali materiál, který na hračku používali a čas, který na návrhu a vlastní výrobě strávili. Cílem této aktivity byla příprava na teorii statků a služeb.

Hotové prototypy byly představeny a popsány ostatním skupinám. Nejdůležitějšími hodnotícími kritérii byla: cílová skupina kupujících, materiál potřebný k výrobě a prodejní cena. Každý student v pracovním listu podle vlastní preference zhodnotil, která z hraček se mu líbila nebo naopak nelíbila.

 

Nakonec přišel nákup hraček. Studenti dostali předem stanovený „budget“, za který mohli hračky kupovat. Během aktivity se seznámili s termíny jako je tržba, zisk, náklady a také ekonomická vzácnost, protože ne všechny hračky si mohli s omezeným rozpočtem koupit.

Prožitá aktivita bude studenty provázet celým tematickým plánem prvního ročníku. Autorem konceptu a zároveň knih, podle kterých se na naší škole EKONOMIKA učí, je Ing. Petr Klínský a jeho spolupracovníci. Hračky můžete obdivovat v učebně číslo 52.