Marta Krejčí

eTwinning Světový den vody

Dne 22.3.2024 se uskutečnil Světový den vody a jako projektová skupina jsme pořádali akci, kde žáci naší školy mohli získat sladkou odměnu za skládání papírových lodiček a odpovídali na otázky. Akce probíhala o velké přestávce v budově školy. Příprava na den „D“  začala zdobením nástěnky a tabule,  informovali jsme prostřednictvím školního rozhlasu, aby se o tomto dni dozvědělo co nejvíce studentů. O velké přestávce jsme přinesli stoly, židle, tabuli, papíry a sladkosti a akce mohla začít. Poté začali chodit žáci a po splnění úkolu dostali sladkou odměnu. Zapsala: Zuzka Tomášková a Míša Hosová

eTwinning Tajemství vody

V rámci projektu Samá voda navštívili studenti 2. B Úpravnu vody Plav. Komentář k exkurzi Kristýny Kochtové: „Prohlédli jsme si v plastových lahvích různá stádia čištění vody a příklady materiálu, který se k čištění používá. Celou dobu nás provázel šikovný vedoucí, který zodpověděl naše otázky a uměl nám krásně popsat, jak všechno funguje a co se k čemu používá. Nejzajímavější byla prohlídka podzemní chodby, která rozhodně není pro klaustrofobiky. Kolem nás za zdmi tekly kubíky a kubíky vody. Dále jsme se podívali k testovacím místnostem, řídícím místnostem, a všechny zajímalo akvárko s jedinou přeživší rybou, které se využívají na testování kvality vody.  Po skončení exkurze jsme se vrátili do zasedací místnosti, ani ne tak unavení, spíš nám byla zima.“

eTwinning projekt pokračuje….

Projekt SAMÁ VODA se posunul do druhé poloviny předpokládaného času realizace. V lednu odstartovala již třetí aktivita nazvaná Tajemství vody, při které jednotlivé mezinárodní skupiny navštíví místa (exkurze) spojená s vodou. Celou aktivitu a úkoly s ní spojené si studenti rozdělí na národní úrovni mezi sebe od zjištění spoje až po videovýstup s komentářem. Naši studenti navštíví Úpravnu vody Plav.

Exkurze NEMA, spol. s r. o.

Studenti druhého ročníku navštívili společnost NEMA, která se zabývá výrobou dřevostaveb. Po poutavé přednášce o výrobním procesu, ekonomice podniku a budoucí vizi společnosti přišla na řadu prohlídka montážní haly. Jednotlivé části domu z dřevěných dílů do sebe zapadaly podobně jako dětská stavebnice.

PRODEJ KÁVY na OA

Srdečně vás zveme na výbornou kávu! Bývalé studentky OA v rámci studia na Jihočeské univerzitě budou v úterý, 28.11. 2023 prodávat čerstvě upraženou kávu na naší škole. Pojďme je společně podpořit v jejich projektu Coffee Point, splní tak zápočet z předmětu Logistika!

 

Projekt Stanovení ceny kávy

Studenti třetího ročníku Obchodní akademie se v letošním školním roce účastní česko-slovensko-rakouského eTwinning projektu Stanovení ceny kávy.

Káva patří mezi nejoblíbenější nápoje světa a je také zbožím denní spotřeby. V tomto projektu se chceme zaměřit na stanovení ceny kávy metodami: konkurence, test cenové elasticity a kalkulací. Zjistíme, ve které své podobě je káva nejoblíbenější. Na konci projektu se budeme snažit zvýšit povědomí FAIR TRADE distribuce kávy od sběračů ke spotřebiteli.

Projekt Samá voda

Studenti druhého ročníku Obchodní akademie se v letošním školním roce účastní československého eTwinning projektu SAMÁ VODA.

Voda je nejen tekutina nezbytná pro náš život, ale také zboží, které si každý den kupujeme. V tomto projektu se chceme zaměřit na analýzu nákladů spojených s úpravou a distribucí pitné vody, vliv různých faktorů na cenu vody a její spotřebu. Budeme se zabývat spotřebními návyky. Na konci projektu se budeme snažit zvýšit povědomí o tomto tématu a motivovat lidi k efektivnějšímu využívání vody.