České Budějovice,Husova 1

Zkušenosti zahraniční praxe jako prostředek rozvoje odborných a klíčových kompetencí žáků

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1,

realizuje projekt,
Zkušenosti zahraniční praxe jako prostředek rozvoje odborných a klíčových kompetencí žáků,
na který byla poskytnuta grantová podpora v rámci Programu celoživotního učení, program Leonardo da Vinci-mobility.

Mezinárodní číslo projektu: 2013-1-CZ1-LEO01-13869

Registrační číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/IVT/134101

Hlavní částí uvedeného projektu je na základě spolupráce s partnerskou Spojenou školou v Detve absolvování odborné praxe u zahraničních firem v trvání dvou týdnů, podrobná příprava a využití získaných poznatků a dovedností ze stáže v další odborné praxi žáků.

logo

detva