České Budějovice,Husova 1

Tvorba výukových materiálů pro žáky podle ŠVP

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1,

příspěvková organizace,
realizovala projekt OP VK financovaný z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR
v období od 03/2009 do 10/2010.

Tvorba výukových materiálů pro žáky podle ŠVP
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0007

Cílem projektu bylo zpracovat výukové materiály v odborných ekonomických předmětech, statistice a matematice. Tvorba těchto materiálů souvisela s požadavky na klíčové a odborné kompetence žáků uváděné v ŠVP a s reformou maturitní zkoušky.

logolink

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.