České Budějovice,Husova 1

Dotační program

Oprava fasády historické budovy – dvůr

V období od 1. 6. do 25. 8. 2014 byl ve škole realizován projekt Oprava fasády historické budovy – dvůr, který spolufinancovalo statutární město České Budějovice v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče 2014 částkou 200 000 Kč.


dvur1 dvur2

Podpora památkové péče

V rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2009 jsme realizovali projekt Oprava jižního štítu, zakrytí štítové zdi a doplnění výzdoby.

Štít

Akční plán rozvoje kraje

V rámci dotačního titulu Akční plán programu rozvoje kraje pro rok 2009 jsme realizovali projekt
ICT ve výuce přírodovědných předmětů v grantovém programu Zavádění nových technologií do SOŠ a VOŠ.

Učebna

Podpora sportu

V rámci Jihočeských krajských programů podpory sportu pro rok 2013 jsme získali grant ve výši 60 000,– Kč.
Termín realizace od března 2013 do června 2013.