Daniela Pokorná

1 2 3 6

Soutěž pro mladé překladatele

Evropská komise každoročně pořádá soutěž Juvenes Translatores, letos padl los i na naši školu a mladí překladatelé ze 2. ročníku se usadili k počítačům a překládali text o fenoménu současného světa – umělé inteligenci. S texty si poradili výborně a čekají na případné ocenění. My si vážíme jejich chuti se do překladatelského klání přihlásit a věříme, že zkušenost ze soutěže jim bude k užitku.

Evropský den jazyků se vydařil

Žáci 4. ročníků si 26. září připomněli Evropský den jazyků – vyučující cizích jazyků ve spolupráci s Filosofickou fakultou Jihočeské univerzity, Britským centrem a agenturou Czech-us připravili workshopy nejen o studiu a práci v zahraničí. Proběhla i konverzace s německy mluvícím rodilým mluvčím, žáci si zahráli deskovou hru o životě v Německu, někteří se naučili svá první francouzská slovíčka. 

První ročníky zažily adaptační kurz

Sblížíme se, seznámíme se, spřátelíme se … byla častá očekávání žáků prvních ročníků, kteří dorazili do kempu u Lipna na adaptační kurz. Po dvou dnech zážitkových, sportovních i hudebních aktivit se jim to podařilo.
Přejeme jim čtyři roky strávené v pohodovém kolektivu 🙂

Projekt eTwinning dospěl k závěru

Skupina našich studentů se dnes rozloučila s polskými studenty při posledním online setkání. Celoroční projekt zaměřený na anglickou konverzaci jsme zakončili sdílením oblíbených prázdninových destinací. 

Představení v Malém divadle dostalo jedna mínus

Spagetti futurista – hra o „neznámé“ rodačce z Českých Budějovic Růženě Zátkové zaujala žáky prvních ročníků a oznámkovali ji většinou jedničkou. Futuristické představení žáky vtáhlo do děje nejen obrazně, ale postupně se některé/někteří stali „Růženou“ a v její roli se octli i na jevišti.

Vítězem olympiády v angličtině snadno a rychle

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce proběhlo 12.12. 2022 a velmi snadno a rychle se vítězem stal Michal H. z 1.AL. Na dalších dvou místech se umístili Jirka D. ze 2.AL (2. místo), Albert Ž.  ze 3.AL (3. místo) a Václav H. ze 2. AL (3. místo). Nejlépe si poradili s poslechem i konverzační situací. Všem děkujeme za účast, konkurence byla silná a o postupu či umístění rozhodoval často jen jeden bod 🙂

1 2 3 6