Evropský den jazyků se vydařil

Žáci 4. ročníků si 26. září připomněli Evropský den jazyků – vyučující cizích jazyků ve spolupráci s Filosofickou fakultou Jihočeské univerzity, Britským centrem a agenturou Czech-us připravili workshopy nejen o studiu a práci v zahraničí. Proběhla i konverzace s německy mluvícím rodilým mluvčím, žáci si zahráli deskovou hru o životě v Německu, někteří se naučili svá první francouzská slovíčka.