Soutěž pro mladé překladatele

Evropská komise každoročně pořádá soutěž Juvenes Translatores, letos padl los i na naši školu a mladí překladatelé ze 2. ročníku se usadili k počítačům a překládali text o fenoménu současného světa – umělé inteligenci. S texty si poradili výborně a čekají na případné ocenění. My si vážíme jejich chuti se do překladatelského klání přihlásit a věříme, že zkušenost ze soutěže jim bude k užitku.