Příspěvky SPOA

Příspěvky SPOA ve výši 450 Kč je možné platit na bankovní účet č.: 561273359/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu žáka.