Daniela Pokorná

Virtuální setkání mezinárodního projektu ERASMUS+

Scházet se nemůžeme, cestovat nemůžeme, i přesto jsme se s našimi partnery projektu STEPS4SCHOOLS z Rakouska, Bulharska, Itálie, Portugalska a Slovinska viděli. Partnerská škola z Vidinu (v Bulharsku) uspořádala setkání VIRTUÁLNÍ. Co mohli účastníci zažít? Prohlídku školy a města, online hodiny vedené odbornými učiteli i angličtináři, prezentace práce jednotlivých zemí, práci v mezinárodních skupinách, živé vysílání o místních tradicích nebo odbornou přednášku na téma „Digitální marketing“.

Prezentace naší práce

Hodina marketingu

V Zoomu 🙂

 

 

 

 

Děkujeme studentům za účast a skvělou reprezentaci naší školy.

V dalším textu si můžete prohlédnout další fotky ze setkání.

Celý článek

Malý princ zavítal na návštěvu na planetu UČITELE

Malý princ se během svého putování setkal v podání studentů 1. AL na planetce také s postavou učitele. Chcete vědět, co si povídali? Přečtěte si dvě ukázky a podívejte se na video.

I.

Když se malý princ dostal na další planetu, spatřil velký stůl plný knih. Některé byly tenké, jiné zas tlusté – přeplněné stránkami. Po stole byla také spousta rozházených papírů a nějaké psací potřeby. Za stolem seděl hubený protáhlý stařík. Měl bílý plnovous, na kostnatém nose brýle a prosté oblečení. 

“K čemu máte tolika knih?” zeptal se malý princ a přiblížil se ke stolu.

Stařík si malého prince prohlédl a odvětil: “Jsou plné vědomostí, které mohu předávat dále.”.

“A kam je budete předávat?” zeptal se malý princ naivně.  Celý článek

ČAPKŮV „POVĚTROŇ“ DVACET OSMKRÁT JINAK

Tentokrát měli žáci zakázáno přečíst si knihu „Povětroň“ od Karla Čapka. Znali pouze náznak zápletky a sami měli, podobně jako hrdinové Čapkova románu, vyprávět příběh.

Už druhý den trvá to bezvědomí, teplota stoupá a srdce slábne. Není pochyby, někudy uniká život; ach bože, jaká trampota! jak ucpat trhlinu, o které nevíme? Tož nic než koukat na to němé tělo, jež nemá tváře ani jména, ba ani dlaní, aby se na nich daly číst stopy minulého života. Kdyby měl jméno, kdyby měl aspoň jakékoliv jméno, nebyl by tak – co vlastně? snad znepokojivý nebo co. Ano, říká se tomu tajemství. (K. Čapek, Povětroň)

Celý článek

Mezinárodní projekt

V září 2019 začali žáci Obchodní akademie pracovat v týmu mezinárodního projektu Erasmus+ STEPS4SCHOOLS. Ten navázal na předchozí projekt VET4SCAPE, ve kterém zúčastnění žáci ze 7 zemí zakládali firmy projektu Junior Achievement. Současný projekt vychází z konceptu udržitelnosti a úkolem účastníků ze 6 zemí je vytvářet projekty udržitelného turismu. V prosinci 2019 proběhlo velice úspěšné setkání žáků i učitelů na naší škole. Další plánované mezinárodní setkání s tématem „Marketing“ se mělo konat v březnu 2020 v Linci. Bohužel situace kolem epidemie toto setkání zrušila a koordinátor projektu požádal o prodloužení projektového období. V současné době vyučující v novém předmětu „Podnikání v praxi“ zúročují zkušenosti získané během předchozích let zapojení školy do projektů Erasmus+.

Náš tým

Tým z Itálie

Rakouský tým

 

 

 

 

Slovinský tým

 Tým z Portugalska 

Tým z Bulharska

Mezinárodní setkání Erasmus+ na naší škole

Součástí mezinárodního projektu Erasmus+ VET4SCAPE, jehož se naše škola účastní, bylo i setkání všech zúčastněných zemí, které proběhlo u nás 8. – 14. prosince. Šest studentů z každé země prezentovalo své projekty s tématem udržitelného turismu, dále se v rámci připraveného programu konala přednáška o udržitelnosti či hodiny marketingu a obchodní angličtiny.

eTwinnigový projekt získal ocenění

V období 2017-2019 se žáci školy zapojili do mezinárodního projektu VET4Scape, jehož součástí byl také eTwinningový projekt, který byl 29.10.2019 oceněn cenou QUALITY LABEL. Více o projektu se dočtete zde.