České Budějovice,Husova 1

Učební plán OA

Název ŠVP Obchodní akademie
Kód a název oboru vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie
Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání čtyřleté denní studium

Platnost od 1. 9. 2019 počínaje prvním ročníkem

Vyučovací předmět Počet týdenních hodin v ročníku1) Počet hodin celkem
 1. 2.  3.  4. 
 Český jazyk a literatura 3 4 3 4/1 14/1
 První cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
 Druhý cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
 Dějepis 2 2 4
 Základy společenských věd 1 1 2
 Základy přírodních věd 32) 23) 5
 Matematika 3 3 3 4 13
 Tělesná výchova 2 2 2/2 2/2 8/44)
 Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 2/2 1/1 7/7
 Ekonomika 4 3 3 4 14
 Hospodářské výpočty 1/1 1/1
 Hospodářský zeměpis 3 3
 Písemná a elektronická komunikace 2/2 3/3 5/5
 Účetnictví 3/3 4/4 3/3 10/10
 Podnikání v praxi 1/1 1/1 2/2
 Praktikum z účetnictví 5) 2/2 2/2 4/4
 Administrativní technika 2/2 2/2 4/4
 Statistika 2/2 2/2
 Komunikace 1/1 1/1
 Finanční řízení 1 1
 Základy ekonomie 2 2
 Obchodní angličtina 1/1 1/1 2/2
 Konverzace z anglického jazyka 1/1 1
 Praxe 4 týdny  
 Celkem 32 33 33 33 131

1) počet hodin celkem/počet hodin, v nichž se třída dělí na skupiny
2) předmět Základy přírodních věd zahrnuje učivo předmětu Fyzika a předmětu Chemie
3) předmět Základy přírodních věd zahrnuje učivo předmětu Biologie
4) předmět Tělesná výchova se dělí na skupiny dívek a chlapců
5) přejmenování předmětu Integrovaný ekonomický předmět