Odvolání – přijímací řízení

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou podat
odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání podávejte až po obdržení rozhodnutí o nepřijetí.

vzor odvolání (.docx)