Pavla Boxanová

1 2 3 5

Soutěž „BEST IN ENGLISH 2021“

Dne 26. listopadu mělo 16 vybraných studentů 4. ročníku možnost poměřit své síly v 9. ročníku mezinárodní on-line soutěže v anglickém jazyce „Best in English“.

Jazykového klání se zúčastnilo najednou přes 17 000 studentů středních škol z 32 zemí světa. V náročném testu, který se skládal z poslechové a jazykové části, uspěly nejlépe studentky Adéla Vaňková ze 4.AL, Jitka Šubrtová ze 4.C a Natálie Matějáková – rovněž z 4.AL.

MŮŽEŠ PODNIKAT 2021

Můžeš podnikat je vzdělávací program, který vznikl ve Zlíně díky Baťovu institutu v roce 2012. Naši studenti 3. ročníku se pravidelně do tohoto programu zapojují – účastní se zajímavých seminářů s podnikateli. Letošní semináře proběhly už v polovině října, studenti se při nich seznámili s osobními příběhy podnikatelů, kteří se je snažili inspirovat a motivovat k realizaci vlastních nápadů.

 Co v říjnu studenty nejvíc zaujalo?

  • příběh, jak se podnikatelé dostali k podnikání, a jejich cesta k úspěchu,
  • náročnost podnikání a zároveň jeho výhody,
  • podnikat může opravdu skoro každý, kdo bude mít nápad, který bude chtít realizovat,
  • podnikat se dá i bez předešlých zkušeností,
  • atmosféra při semináři, profesionalita řečníků, chuť předat informace.

ERASMUS DAYS 2021

Ve dnech 14. – 15. října se naše škola připojila k akci „Erasmus days“. Cílem těchto dnů je zviditelnit projekty realizované v rámci Erasmus+. Skupina našich žáků proto prezentovala svým vyučujícím a spolužákům  průběh projektu STEPS4SCHOOLS, na kterém už dva roky pracují. Děkujeme Lence, Veronice, Daně, Hance a Dominikovi za přiblížení toho, co už v projektu dokázali a co ještě plánují.

 

DEN STUDENTEM na Fakultě managementu VŠE

 

Šanci prožít pátek ve vysokoškolském prostředí využila 8. října početná skupina našich studentů 3. a 4. ročníku.

Kdo očekával jen klasický den otevřených dveří, byl trochu překvapen.

Během dopoledne nejprve středoškoláci získali informace o Fakultě managementu a celé Vysoké škole ekonomické v Praze. Seznámili se prostorami fakulty, kde si při prohlídce prošli učebny, přednáškové místnosti i odpočinkové zóny. Pak zažili skutečnou přednášku, na výběr měli jedno ze dvou zajímavých témat – „Jak mluvit, aby nás poslouchali“ nebo „Využití eye-trackingu v neuromarketingu“.

Odpoledne je čekal program v moderní knihovně a diskuze se současnými studenty fakulty v Jindřichově Hradci.

 

VOLILI JSME DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY …

…. i když všem ještě není 18 let. Díky projektu STUDENTSKÉ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY, pořádanému v rámci vzdělávacího programu JSNS (Člověk v tísni, o. p. s.) jsme 20.  a 21. září na naší škole uspořádali volby. Žáci si mohli vyzkoušet „volby nanečisto“, a seznámit se tak s principy zastupitelské demokracie.

DEN S UNIVERZITOU

Den s univerzitou je tradiční akce, kterou připravuje pro středoškoláky Jihočeská univerzita. Letos se konal netradičně na Sokolském ostrově.

Žáci 3.AL a 3.B se v pátek 10. září této akce zúčastnili. Jejich obavy, že půjde jen o nezáživné informace o možnostech dalšího studia, byly zbytečné. Jednotlivé fakulty totiž prezentovaly ve svých stáncích studium prakticky – vysokoškoláci si připravili ukázky dovedností, fyzikální pokusy, prezentaci virtuální reality, ukázky základů první pomoci, také ale vědomostní soutěže a kvízy.

1.AL NA STARTU

První společné zážitky přinesl studentům třídy 1.AL dvoudenní adaptační kurz. Nejprve úspěšně zvládli organizované seznamovací aktivity – vážně i nevážně, ve třídě i v přírodě, všichni společně i v týmech. Další den pak vyrazili vlakem na zříceninu Dívčí Kámen, kde měli čas probrat se spolužáky všechno důležité. Dobrou náladu a úsměvy si určitě přenesli i do dalších školních dní.

 

1 2 3 5