Pavla Boxanová

DEN S UNIVERZITOU

Den s univerzitou je tradiční akce, kterou připravuje pro středoškoláky Jihočeská univerzita. Letos se konal netradičně na Sokolském ostrově.

Žáci 3.AL a 3.B se v pátek 10. září této akce zúčastnili. Jejich obavy, že půjde jen o nezáživné informace o možnostech dalšího studia, byly zbytečné. Jednotlivé fakulty totiž prezentovaly ve svých stáncích studium prakticky – vysokoškoláci si připravili ukázky dovedností, fyzikální pokusy, prezentaci virtuální reality, ukázky základů první pomoci, také ale vědomostní soutěže a kvízy.

1.AL NA STARTU

První společné zážitky přinesl studentům třídy 1.AL dvoudenní adaptační kurz. Nejprve úspěšně zvládli organizované seznamovací aktivity – vážně i nevážně, ve třídě i v přírodě, všichni společně i v týmech. Další den pak vyrazili vlakem na zříceninu Dívčí Kámen, kde měli čas probrat se spolužáky všechno důležité. Dobrou náladu a úsměvy si určitě přenesli i do dalších školních dní.

 

Stali jsme se FAKULTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLOU

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity připravuje pro studenty svých středních škol zajímavé akce, z nichž nejoblíbenější je již tradičně Vysokoškolákem nanečisto. Velmi vítaná, pro obě smluvní strany, je také spolupráce na studentských projektech a využití potenciálu studentů pro aplikační sféru výzkumu. Smlouva je zatím uzavírána na 5 let s možností prodloužení.
Slavnostního podepsání v červnu se zúčastnily děkanka EkF JU doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová a RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., která vykonává funkci proděkanky pro rozvoj a vnější vztahy. Za OA v Písku se zúčastnil ředitel školy Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., za OA Husova 1 byla přítomna ředitelka školy Ing. Lenka Kubátová a za Střední školu obchodní v ČB ředitelka Mgr. Jarmila Benýšková.

Ke Cambridgeským zkouškám s jistotou – předtestování

Ve čtvrtek 17. června proběhlo ve škole předtestování Cambridgeských zkoušek pro 31 zájemců z 1 – 3. ročníků. Na úvod se studenti dověděli od Ing. Michaely Bebrové z Evropského centra jazykových zkoušek základní informace o zkouškách a zejména o jejich důležitosti pro další kariéru. Poté měli možnost si jeden z testů vyzkoušet. Studenti nejčastěji volili úroveň B2.

 

WEBINÁŘE aneb ODBORNÁ VÝUKA TROCHU JINAK

Naši třeťáci mají od dubna do distanční výuky ve svém rozvrhu hodin zařazené také webináře s odborníky z praxe. Témata webinářů jsou různorodá a každý si určitě mezi nimi najde něco zajímavého – Nekalá soutěž, Jak na životopis, Činnost úřadu práce a dávky státní sociální podpory, EURES, Začni podnikat, Etiketa, Start up.
Za skvělou spolupráci děkujeme Jihočeské hospodářské komoře ČR, Úřadu práce v Českých Budějovicích, agentuře Můžeš podnikat a Ekonomické fakultě JČU.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ V PSANÍ NA KLÁVESNICI 2021

Březen každého školního roku je měsícem krajských kol mistrovství ČR žáků v grafických předmětech. V současné nestandardní situaci se nakonec soutěžilo pouze ve třech disciplínách, které byly jednoduše technicky, organizačně i v duchu fair play zvládnutelné.

Šestice studentů ze 3.C vyměnila na konci března jednu středeční on-line výuku za účast v soutěžním klání. Všichni rozjeli doma své rychlé prsty na své oblíbené klávesnici a úspěšně zabojovali ve všech třech disciplínách. Děkujeme Tadeáši Wagnerovi, Tereze Žofčákové, Kateřině Přibylové, Michaele Dolejší, Patriku Velíškovi a Nikole Hájkové za odvahu a za reprezentaci školy.

 

SKVĚLÉ UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽI „MÁ DÁTI DAL“

Ve dnech 26. a 28. ledna se konal již 15. ročník soutěže v účetnictví Má dáti dal 2021. Soutěž pořádá SVŠE Znojmo. V úterý 26. ledna čekal na 82 účastníků test prověřující jejich teoretické znalosti. Zkouška praktických dovedností byla náplní druhého dne soutěže. Test i samotné účtování probíhaly online formou. Za naši školu se zúčastnily Tereza W. a Petra N. ze 4.C, které se umístily na postupovém 12. a 14. místě. Pokud to epidemiologická situace dovolí, finále soutěže proběhne prezenční formou 30. března ve Znojmě. 

Děkujeme Tereze Wenzlové a Petře Němcové za skvělou reprezentaci školy a za zprávu o soutěži.

Další informace o soutěži najdete zde: http://mdd.svse.cz