admin

Podání přihlášky k přijímacímu řízení

Pro bezproblémový průběh podání přihlášky doporučujeme využít systému DIPSY, a to ideálně formou plně elektronickou (např. s využitím bankovní identity), anebo alespoň formou částečně elektronickou, tedy vyplněním přihlášky v systému DIPSY a jejím následným vytištěním.

Podání ručně vyplněné papírové přihlášky zvyšuje riziko chybovosti při přepisu a může způsobit problémy z hlediska kapacitních možností střední školy.

Děkujeme za spolupráci.