Literární klasika na divadelních prknech

Moliérův Lakomec měl premiéru 9. září 1668 v divadle Palis Royal, studenti 1. a 2. ročníků zhlédli příběh o Harpagonovi v květnové pondělí v podání pražského Divadla Různých Jmen. Jak zmiňovala již anotace této hry, takových Harpagonů, neboli lakomců potkáváme v naší společnosti spousty. I když komedie končí šťastně, zůstává v nás možná hořký smích. Slovy Harpagona, který se v závěru hry ocitá sám, ale šťastný z nálezu své pokladničky: „A já, ty můj poklade, k tobě!“ Takže, milí studenti, další kniha do maturitní četby.