Stali jsme se FAKULTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLOU

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity připravuje pro studenty svých středních škol zajímavé akce, z nichž nejoblíbenější je již tradičně Vysokoškolákem nanečisto. Velmi vítaná, pro obě smluvní strany, je také spolupráce na studentských projektech a využití potenciálu studentů pro aplikační sféru výzkumu. Smlouva je zatím uzavírána na 5 let s možností prodloužení.
Slavnostního podepsání v červnu se zúčastnily děkanka EkF JU doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová a RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., která vykonává funkci proděkanky pro rozvoj a vnější vztahy. Za OA v Písku se zúčastnil ředitel školy Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., za OA Husova 1 byla přítomna ředitelka školy Ing. Lenka Kubátová a za Střední školu obchodní v ČB ředitelka Mgr. Jarmila Benýšková.