Někdy nás prostě překvapí

Nevidíme jejich obličeje, ale stále jsou to oni – vynalézaví, kreativní žáci, co nás dokážou rozesmát. Ve virtuální třídě zahrnuji do hodiny diskusi. Zvolím moderátora (jeden z žáků), přidělím otázky a moderátor vede diskusi (přiděluje slovo). Já mezitím monitoruji zapojení žáků a zapisuji si odpovědi, které následně společně rozebíráme. Jednoho dne se naše hodina vyvíjela nestandardně. 

Hned v úvodu mne zvolený moderátor požádal, abychom diskusi přesunuli do druhé poloviny hodiny. Nic mi v tom nebránilo, vyhověla jsem. Moderátor se mezitím dokonale na svou roli připravil. Když se konečně dostalo na diskusi, nestačila jsem se divit. „Máme tu otázku za pět tisíc korun,“ komentoval moderátor, „označili jsme odpověď D a je to správně!“ Pravidelně zaznívala znělka z televizního pořadu „Chcete být milionářem?“. Dokonce ani nápověda „50 na 50“ nechyběla. Žáci skupiny 4A2, děkuji Vám za zpříjemnění dne. JSTE BÁJEČNÍ!