České Budějovice,Husova 1

Volby do školské rady

Volby do školské rady probíhají v úterý 30. 5. 2017 od 7:00 do 15:30. Hlasovací lístky budou k dispozici v kanceláři školy, kde bude probíhat hlasování. Dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, dva členy volí pedagogičtí pracovníci.

Listina kandidátů do školské rady

 

 

Pokyn k přípravě voleb do školské rady

Harmonogram

Sdělení pro oprávněné osoby z důvodu přípravy voleb do školské rady

Způsob podávání návrhů kandidátů na členy školské rady

Volba členů školské rady