Stanislava Velcová

Odborná exkurze třídy 1.C do společnosti BELIS, a. s.

V úterý 24.01.2023 jsme se vydali na exkurzi do výrobní firmy BELIS, a. s., která patří mezi významné zaměstnavatele v Českých Budějovicích. Tato společnost se zabývá výrobou smaltovaného nádobí a výrobou výlisků pro zákazníky z různých odvětví (zejména automotive).

A co vše jsme viděli a zažili?

Po úvodním přivítání jsme si prošli výrobu a seznámili se s různými výrobky a technologickými postupy. Mile nás překvapilo přichystané občerstvení. Největší překvapení však přišlo po svačině. Dostali jsme totiž možnost si sami vyrobit svůj smaltovaný hrneček. Nikdo z nás nezaváhal a s nadšením jsme se do toho všichni pustili. Mezitím, kdy byly naše hrnečky v peci, jsme se došli podívat do firemního muzea výrobků a poslechli si vyprávění pana ředitele.

Domů jsme odcházeli s hrníčkem a plni nových informací z praxe.

Moc děkujeme za krásnou exkurzi a přejeme této společnosti, aby se jí i nadále dařilo minimálně tak dobře jako doposud.

Třida  1.C

 

 

 

Vyhráli jsme prestižní soutěž Navrhni projekt! Přečtěte si článek v Českobudějovickém deníku.

V celostátní středoškolské soutěži Navrhni projekt, která je vyhlašovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, zvítězila proměna školní zahrady ve venkovní učebnu. Autory projektu jsou naši studenti:

Jan Hrdlička z 2.B

Lenka Trošková z 2.C

Jaroslava Kaiferová z 2.C

Hanka Tušlová z 4.C

Finalistům přišel osobně popřát štěstí i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Gratulujeme ke skvělé reprezentaci školy a neskutečnému úspěchu. Jsme na vás moc hrdí!

Více si můžete přečíst v Českobudějovickém deníku – odkaz zde.

Vyhráli a postoupili do finálového kola nejlepších projektů v ČR!

Gratulujeme Janu Hrdličkovi z 2.B, Lence Troškové z 2.C, Jaroslavě Kaiferové z 2.C a Hance Tušlové z 4.C k mimořádnému úspěchu v soutěži „Navrhni projekt“. Ve čtvrtek 24.3.2022 vyhráli regionální kolo a postoupili se svým projektem „Komunitní zahrada s venkovní učebnou“ mezi nejlepších 8 projektů v České republice.

Výsledky regionálního kola soutěže Navrhni projekt 2021/2022:

  1. místo: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1
  2. místo: Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice
  3. místo: SPŠS Betlémská, škola hlavního města Prahy

Finálové kolo České republiky se uskuteční 21.4.2022 na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Praze.

Držíme palce a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!!!

 

Naši žáci se stali patrony naučné stezky. Přečtěte si článek v Českobudějovickém deníku.

Naučná stezka u Vrbenských rybníků získala svého patrona. Stala se jím Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Patronát byl slavnostně udělen žákům na jednání k realizaci nového úseku naučné stezky, jehož vznik podpořili právě občané Českých Budějovic svými hlasy v participativním rozpočtu města.  Více se dočtete v Českobudějovickém deníku:  Žáci se stali patrony naučné stezky u Vrbenských rybníků. A přidají nový úsek! – Českobudějovický deník (denik.cz)

 

DRUHÝ NEJLEPŠÍ EKONOMICKÝ TÝM V ČR!!!

Ve dnech 14. a 15. prosince proběhlo finálové kolo soutěže Ekonomický tým Junior 2021. Náš tříčlenný tým žáků ze 4.A dosáhl mimořádného úspěchu a umístil se jako druhý nejlepší v České republice!!! 

Průběh soutěže 

První den žáci během pěti hodin vypracovali projektovou písemnou práci na téma „Moderní média a marketing“, v rámci které zúročili například své vlastní praktické zkušenosti s vedením marketingové kampaně. Projekt byl ohodnocen jako nejlepší ze všech odevzdaných projektů a získal maximální možný počet bodů!

Druhý den začínala soutěž odborným testem. Test obsahoval celkem 80 odborných otázek, z toho 30 otázek z ekonomiky, dalších 30 z účetnictví, 10 z práva a 10 otázek z informačních technologií.

Další soutěžní disciplínou byla 30 minutová příprava předem neznámého tématu a následná desetiminutová prezentace/scénka před odbornou porotou. Závěrem naši studenti zazářili ve scénce na téma „Jak se vypořádat s inflací“ a opětovně potvrdili nejen týmového ducha, ale také perfektní znalosti z ekonomie. 

Hodnocení 

Jednotlivé disciplíny byly hodnoceny posuzovateli z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Hodnotila se například znalost problematiky, věcná správnost, argumentace, vyjadřování a originalita zpracování. 

Marku, Káťo a Fando – jsme na vás neskutečně pyšní a ještě jednou moc gratulujeme. 

 

Vítězové krajského kola soutěže EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2021

Ve čtvrtek 14. října 2021 se na Obchodní akademii a jazykové škole v Písku uskutečnil další ročník krajské soutěže EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2021. Soutěžilo celkem 10 týmů z pěti obchodních akademií. Všechny týmy byly tříčlenné a byly tvořeny studenty 4. ročníků.

Průběh soutěže

Pro některé týmy začala soutěž odborným testem ze znalostí z ekonomiky, účetnictví a informačních technologií. Jiní naopak začínali soutěž prezentací/scénkou na téma „Vliv influencerů na nákupní chování“. Téma bylo tajné a bylo vylosováno těsně před začátkem soutěže z návrhů pedagogických doprovodů soutěžících studentů.

Nejlepší dva ekonomické týmy z naší OA

V soutěži bylo nutné projevit nejen týmového ducha, ale především skloubit teoretické znalosti s těmi praktickými.

Je nám ctí představit vám umístění našich studentů:

1. místo obsadili a postoupili do celostátního kola:

Kateřina Bajcurová, František Dvořák a Marek Jeřábek ze 4.A.

2. místo v těsném závěsu obsadily:

Magdalena Bartyzalová, Dana Dongová a Daniela Lamačová ze 4.B.

Vítězové obdrželi diplomy a krásné dorty.

Gratulujeme našim studentům za úžasnou jízdu celou soutěží a skvělou reprezentaci školy.

Zahájení výstavy na náměstí Přemysla Otakara II.

Přijďte v pondělí 11. října 2021 v 17:00 na náměstí Přemysla Otakara II., kde bude slavnostně zahájena výstava finálních projektů participativního rozpočtu města PRO Budějce. Přítomni budou jak zastupitelé města, tak i samotní navrhovatelé. Bude to tedy jedinečná příležitost, jak se o projektu našich studentů (Rozšíření a modernizace naučené stezky u Vrbenských rybníků) dozvědět co nejvíce informací.

Slavnostním zahájením výstavy nás provede moderátor Jiří Gruntorád a kapela Couple of Sounds.

Přijďte nás podpořit!