České Budějovice,Husova 1

Využití IT ve výuce ekonomie

BANKOVNICTVÍ

» Bankovní operace .ppt .xbk
» ČNB .ppt .xbk
» Peněžní prostředky .ppt .xbk
» Poštovní poukázky a platební karty .ppt .xbk
» Rozvaha banky .ppt .xbk
» Směnky .ppt .xbk
» Šeky .ppt .xbk
» Úročení .ppt .xbk
» Úvěrové operace .ppt .xbk
» Vkladové služby .ppt .xbk
» Základní pojmy v bankovnictví .ppt .xbk
» Vklady .xbk
» Sbírka otázek a úkolů .xbk

CELNICTVÍ

» Celní režimy .ppt .xbk
» Celní řízení .ppt .xbk
» Právní normy .ppt .xbk
» Výpočet celní hodnoty, cla a daní .ppt .xbk
» Význam a druhy cel .ppt .xbk
» Základní pojmy v celnictví .ppt .xbk
» Cvičení .xbk

FINANČNÍ TRH A JEHO NÁSTROJE

» Burzovní operace .ppt .xbk
» Cenné papíry kapitálového trhu .ppt .xbk
» Cenné papíry peněžního trhu .ppt .xbk
» Finanční trh .ppt .xbk
» Sbírka úloh a úkolů .xbk

MARKETING

» Cena a cenová politika .ppt .xbk
» Distribuce a její politika .ppt .xbk
» Komunikace a stimulování prodeje .ppt .xbk
» Marketingové koncepce .ppt .xbk
» Marketingové prostředí .ppt .xbk
» Marketingový mix = 4P .ppt .xbk
» Marketingový výzkum .ppt .xbk
» MIS .ppt .xbk
» Nákupní chování spotřebitele .ppt .xbk
» Strategické marketingové plánování .ppt .xbk
» Výrobek a jeho životní cyklus .ppt .xbk
» Cvičení .xbk

POJIŠŤOVNICTVÍ

» Druhy pojištění .ppt .xbk
» Formy pojištění .ppt .xbk
» Charakteristika .ppt .xbk
» Výpočet pojistného .ppt .xbk
» Základní pojmy .ppt .xbk
» Cvičení .xbk

VNITŘNÍ OBCHOD, ZAHRANIČNÍ OBCHOD

» Vnitřní obchod 1 .ppt .xbk
» Vnitřní obchod 2 .ppt .xbk
» Zahraniční obchod – absolutní a komparativní výhoda .ppt .xbk
» Zahraniční obchod – bilance .ppt .xbk
» Zahraniční obchod – dodací podmínky .ppt .xbk
» Zahraniční obchod – dovozní operace .ppt .xbk
» Zahraniční obchod – finanocvání dovozu a vývozu .ppt .xbk
» Zahraniční obchod – obchodní politika .ppt .xbk
» Zahraniční obchod – platební podmínky .ppt .xbk
» Zahraniční obchod – vývozní operace .ppt .xbk
» Zahraniční obchod – význam, formy, členění .ppt .xbk
» Cvičení .xbk
» Cvičení z ekonomiky 2 – vitřní obchod .ppt .xbk
» Cvičení z ekonomiky 2 – obchodní politika, bilance .ppt .xbk

 

Učebnice

 

Učebnice – Ekonomika 2 .pdf
Sbírka otázek a úkolů – Ekonomika 2 .pdf
Řešení úkolů – Ekonomika 2 .pdf

posudek