České Budějovice,Husova 1

Výsledková listina přijímacích zkoušek – Obchodní akademie

1. kolo (1. a 2. termín)

63-41-M/02 Obchodní akademie

Pořadí Reg. číslo Jednotná přijímací zkouška Body ZŠ Celkem Výsledek
CJL MAT celkem
1. 8 49 34 83 18 101 přijat(a)
2. 112 47 33 80 17 97 přijat(a)
3. 130 44 33 77 18 95 přijat(a)
4. 5 43 33 76 18 94 přijat(a)
5. 143 41 38 79 14 93 přijat(a)
6. 86 44 34 78 15 93 přijat(a)
7. 111 41 35 76 15 91 přijat(a)
8. 95 47 27 74 16 90 přijat(a)
9. 79 46 26 72 18 90 přijat(a)
10. 68 41 29 70 18 88 přijat(a)
11. 145 43 30 73 14 87 přijat(a)
12.-13. 22 43 26 69 18 87 přijat(a)
12.-13. 150 43 26 69 18 87 přijat(a)
14. 36 42 26 68 18 86 přijat(a)
15. 107 40 31 71 13 84 přijat(a)
16. 39 39 28 67 17 84 přijat(a)
17. 70 39 27 66 18 84 přijat(a)
18. 170 44 25 69 13 82 přijat(a)
19. 63 39 28 67 15 82 přijat(a)
20. 173 43 22 65 15 80 přijat(a)
21. 182 43 22 65 15 80 přijat(a)
22. 3 38 27 65 15 80 přijat(a)
23. 4 36 26 62 18 80 přijat(a)
24. 82 41 23 64 15 79 přijat(a)
25. 120 42 21 63 16 79 přijat(a)
26. 56 43 25 68 10 78 přijat(a)
27. 118 36 31 67 11 78 přijat(a)
28. 55 36 28 64 14 78 přijat(a)
29. 34 46 15 61 16 77 přijat(a)
30. 21 33 31 64 12 76 přijat(a)
31. 49 42 21 63 13 76 přijat(a)
32. 176 39 24 63 13 76 přijat(a)
33. 96 35 27 62 13 75 přijat(a)
34. 110 38 23 61 14 75 přijat(a)
35. 19 37 24 61 14 75 přijat(a)
36. 168 39 24 63 11 74 přijat(a)
37. 142 33 27 60 14 74 přijat(a)
38. 64 35 23 58 16 74 přijat(a)
39. 76 38 22 60 13 73 přijat(a)
40. 92 35 24 59 14 73 přijat(a)
41. 11 33 23 56 17 73 přijat(a)
42. 188 42 14 56 16 72 přijat(a)
43. 127 39 22 61 10 71 přijat(a)
44. 15 36 20 56 15 71 přijat(a)
45. 1 34 22 56 15 71 přijat(a)
46. 101 41 19 60 10 70 přijat(a)
47. 177 38 22 60 10 70 přijat(a)
48. 53 36 21 57 13 70 přijat(a)
49. 104 36 19 55 15 70 přijat(a)
50. 134 32 23 55 15 70 přijat(a)
51. 113 37 17 54 16 70 přijat(a)
52. 12 40 18 58 11 69 přijat(a)
53. 31 35 22 57 12 69 přijat(a)
54. 132 34 22 56 13 69 přijat(a)
55. 185 33 23 56 13 69 přijat(a)
56. 181 34 21 55 14 69 přijat(a)
57. 186 37 19 56 12 68 přijat(a)
58. 156 33 23 56 12 68 přijat(a)
59. 58 40 15 55 13 68 přijat(a)
60. 190 37 18 55 13 68 přijat(a)

Pokyn k odevzdání zápisového lístku

Úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li tento úmysl, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.